Chat

Työpiste

Tema: Vapauta sovelluksesi

Yhä useampi asiakasyritys antaa hosting-kumppanin huolehtia sovellustensa käytöstä, ylläpidosta ja versionhallinnasta. Analyysi­yritysten mukaan käyttäjäsovellusten kysyntä on valtavaa.

Sovellusten ylläpidon ulkoistaminen eli hostaus on nykyään yhä suositumpaa. Siinä yritys antaa ulkoisen palveluntarjoajan huolehtia sovellusten pyörittämisestä ja maksaa vain käytön mukaan.

– Sovellusten hostaus on tällä hetkellä IT-alan nopeimmin kasvava osa-alue. Vuotuisen kasvun arvioidaan yltävän kahdeksaan prosenttiin lähivuosien aikana, sanoo analyytikko Johan Hallberg IDC:ltä.

Sovellusten hostaus on tällä hetkellä IT-alan nopeimmin kasvava osa-alue. Vuotuisen kasvun arvioidaan yltävän kahdeksaan prosenttiin lähivuosien aikana.

Kysytyimmät sovellukset ovat käyttäjäsovelluksia, esimerkiksi sähköpostisovelluksia, viestintäsovelluksia, yhteistyösovelluksia ja asiakaspalvelusovelluksia.

Johan Hallbergin mukaan kehitys johtuu siitä, että yhä useampi yritys haluaa käyttää tiettyjä toimintoja kokonaisen ohjelmiston sijaan.

– Sen sijaan, että yritys maksaisi koko toimisto-ohjelmiston tai liike­toimintajärjestelmän lisenssistä, se valitsee ainoastaan tarvitsemansa toiminnot, Johan Hallberg mainitsee esimerkkinä.

Software as a Service yksi esimerkki sovellusten isännöinnistä

Sovellukset voidaan toimittaa eri tavoin, yksi tapa on Soft­ware as a Service, SaaS. Ratkaisun ansiosta asiakas vapautuu sovellusten pyörittämis- ja ylläpitovastuusta sekä versionhallinnasta ja hyötyy alhaisemmista IT-kustannuksista.

– Yhä useammat eivät halua itse omistaa lisenssejä vaan maksaa pelkän käytön mukaan. Siksi perinteiset lisenssit jäävät pitkällä aikavälillä unholaan, Johan Hallberg sanoo.

Kaiken A ja O on arvioida tarkasti, mitkä sovelluksen toiminnot asiakkaan tarvitsee ostaa, jotta riippuvuus tietystä palveluntarjoajasta voidaan minimoida.

Ostajien vahva tilaajaosaaminen on myös tärkeää.

Analyysiyritys Radar Ecosystem on havainnut samaa kehitystä sovellusten hostauksen alalla.

– Asiakkaat hyötyvät tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisesta. Myös yrityksen omien sovellusten integroiminen muihin IT-ratkaisuihin tulee olemaan helpompaa, toteaa Radar Ecosystemin Hans Werner.

Hosting-yritys mahdollistaa joustavat ratkaisut

Palveluntarjoajien hosting-ympäristöissä on mahdollista käyttää mobiili- ja maksualustoja. Yleensä ne tarjoavat myös pääsyn eri pilvijärjestelmiin ja runkoverkkoon sekä mahdollistavat monikanavaisuuden.

– Antamalla hosting-yrityksen huolehtia sovelluksista julkisen pilven sijaan, voi saada joustavampia toimituksia esimerkiksi mukauttamisen, integraation ja SLA-tasojen muodossa, Hans Werner sanoo.

Dustin Groupiin kuuluvan Idenetin asiakkaat voivat tuoda perinteiset sovelluslisenssinsä palveluntarjoajalle ja saada ne takaisin SaaS-tyyppisinä palveluina. Konseptin nimi on BYOL SaaS.

Idenetin asiakkaat ovat jo pitkään kaivanneet infrastruktuurin ja sovellusten hosting-palveluita.

– Otamme kokonaisvastuun ja huolehdimme kaiken tyyppisten liiketoimintakriittisten erikoissovellusten ylläpidosta. Tavallisimpia ovat Exchangen kaltaiset sähköpostisovellukset, sekä tietokantasovellukset, kuten SQL. Talousjärjestelmien ja CRM-järjestelmien ylläpidon kysyntä on myös kasvussa, sanoo Idenetin käyttöpalvelupäällikkö Andrea Moroni.

Kokoa kaikki sovelluksesi saman palvelun alle

Andrea Moroni kertoo, että Dustinilla on oma toimitusmalli nimeltä Bring Your Own License (BYOL). Siinä asiakas tuo mukanaan jo omistamansa sovelluslisenssit, vaihdossa hän saa samat sovellukset SaaS-palveluna.

– Markkinoilla on vain kourallinen sovelluksia, jotka voi hankkia SaaS-palveluna. BYOL-mallin avulla kaikista sovelluksista, esimerkiksi standardisoiduista tai itse kehitetyistä järjestelmistä, voi tulla SaaS-palveluita. Näin asiak­kaiden sovellukset voidaan skaalata liiketoiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan. Asiakas maksaa vain todellisesta käytöstä, Andrea Moroni selittää.

Kunkin asiakkaan kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia tarpeiden kartoittamiseksi. Kaikki sovellukset sijaitsevat omissa äärimmäisen turvallisissa, kahdennetuissa konesaleissaan. Varmuuskopiot ja virtuaalikoneet sijaitsevat erillisissä fyysisissä saleissa. Asiakkaiden SLA-tasot ovat 99,8 prosenttia vuorokauden ja vuoden ympäri. Tähän mennessä sadat ruotsalaiset ja myös muunmaalaiset asiakkaat ovat antaneet sovellustensa ylläpidon Idenetin vastuulle.

Kukin asiakas saa oman yksityisen pilven sovelluksilleen. Pilven kautta asiakas voi myös päästä käyttämään Microsoftin julkista Azure-pilveä esimerkiksi testipalvelimien eli uusien sovelluksien testaamiseen kehitettyjen väliaikaisten palvelimien ostamiseksi pilvipalveluna.

Viisi tapaa käyttää omia sovelluksia:

  1. Omien sovellus­lisenssien omistaminen ja käyttö omassa konesalissa.
  2. Sovelluslisenssien omistaminen samalla, kun palveluntarjoaja vastaa niiden pyörittämisestä asiakkaan konesalissa.
  3. Sovellusten pyörittäminen ulkoisen osapuolen konesalissa (co-location); asiakas omistaa sovelluslisenssit.
  4. Asiakas ei omista sovelluslisenssejä, vaan vuokraa sovellukset standardisoituina pilvipalveluina – Software as a Service, SaaS.
  5. Bring Your Own License, BYOL. Asiakas antaa sovelluslisenssinsä Dustinille/Idenetille ja saa vaihdossa sovellukset SaaS-tyyppisinä palveluina.

Lue lisää sovellusten isännöinnistä ja muiden yritysten kokemuksista »

Teksti: Johan Cooke 
Kuvitukset: Valero Doval

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue