Inspiraatiota

Tulevaisuuden työntekijät

Dell on analysoinut tulevaisuuden työvoiman (The Future Workforce), joka voidaan jakaa neljään eri tyyppiin. Jokaisella työntekijätyypillä on erilaiset tarpeet. Mikä tyyppi kuvastaa parhaiten sinua: Desk Centric vai Corridor Warrior?

Maailma muuttuu. Samoin yksittäisten yritysten työvoima muuttuu – ja IT-infrastruktuurin on mukauduttava tähän kehitykseen.

– Liikkuvuudesta ja turvallisuudesta tulee yhä tärkeämpää sekä yritykselle että yksittäiselle työntekijälle. Toimittajilta se vaatii valmiutta analysoida yksittäisen yrityksen tarpeet tarkasti, sillä kaikilla yrityksen työntekijöillä ei välttämättä ole samoja tarpeita, sanoo Mikael Moser, joka työskentelee Tanskassa Dell A/S:n Client Solutions Managerina.

Dell on siksi tunnistanut tulevaisuuden työvoiman (The Future Workforce) eli toisin sanoen neljä erilaista työntekijätyyppiä, joiden työskentelytavat ovat hyvin erilaiset. Mikael Moser selittää:

– On Desk Centric -työntekijöitä eli henkilöitä, jotka työskentelevät yli puolet ajastaan samassa paikassa. Yli puolet heistä tekee töitä tiiviisti pöytäkoneen ääressä, ja heillä on vain harvoin tarvetta käydä eri puolilla toimistoa.

– Corridor Warrior -työntekijällä on myös kiinteä työpiste, mutta hän käyttää yli puolet ajastaan muualla. Hän on yleensä palavereissa ja tulossa kokouksista tai menossa niihin sekä on jatkuvasti liikkeessä. Siksi hänen on voitava kirjautua sisään ja tehdä töitä monissa eri paikoissa päivän aikana.

– On-the-Go Pro -työntekijä taas on poissa toimistolta yli 60 prosenttia työajastaan. Hän tapaa asiakkaita, käy messuilla ja osallistuu tapahtumiin suurimman osan ajastaan ja on täysin riippuvainen mobiililaitteista.

– Neljäs työntekijätyyppi on Remote Worker, joka tekee viikossa vähintään 30 tuntia töitä poissa työpaikaltaan, yleensä kotoaan käsin, mutta myös esimerkiksi satelliittitoimistoissa muissa kaupungeissa tai maissa.

Mikael Moserin mukaan ratkaisevaa ei ole se, miten yksittäisen yrityksen työntekijät jakautuvat näihin neljään eri tyyppiin. Ratkaisevaa on, että yritys yhdessä toimittajan kanssa arvioi, millaiset sen tarpeet ovat.

– Yksi asia on turvallisuus, joka on itsestäänselvästi sisäänrakennettuna ratkaisuihimme, mutta on myös ajateltava työntekijöiden liikkuvuutta. Yritysten pitää kysyä itseltään, ratkaistaanko kaikki toiminnot samalla tavalla viiden vuoden päästä, sillä asia ei välttämättä ole automaattisesti niin. Työntekijöiden jakautuminen ratkaisee, miltä tulevaisuuden IT-ratkaisujen on näytettävä. Voi hyvin olla, ettei yrityksessä ole edustettuina kaikkia neljää tulevaisuuden työntekijätyyppiä, mutta yleensä kuitenkin enemmän kuin yksi. Samalla on muistettava, että lisääntynyt liikkuvuus lisää myös tuottavuutta ja tehokkuutta, hän sanoo.

Näin he jakautuvat

Nykyinen jakautuminen neljään Future Workforce -työntekijätyyppiin:

  • 43 % Desk Centric -työntekijöitä
  • 19 % Corridor Warrior -työntekijöitä
  • 19 % On-the-Go Pro -työntekijöitä
  • 13 % Remote Worker -työntekijöitä

Enemmän kuin yksi työpaikka

Yksi työnantaja, useita työpaikkoja. Näin työskentelee yhä useampi, ja niinpä raja työn sekä vapaa-ajan välillä muuttuu aina vain häilyvämmäksi.

Dellin analyysit osoittavat selvästi, että teemme töitä aina, kun se on tarpeen, paikasta riippumatta.

  • 69 % kaikista työntekijöistä vastaa työtä koskeviin yhteydenottoihin työajan ulkopuolella.
  • 65 %tarkistaa työsähköpostinsa työajan ulkopuolella.
  • 52 % on sitä mieltä, että he tekevät töitä tehokkaammin ja tuottavammin kotoa käsin.

27 syyskuuta 2016

Aihealue