Inspiraatiota

Kuinka estetään ulkoinen vaikuttaminen vaaleihin?

Koska muun muassa USA:n, Ranskan ja Iso-Britannian vaalit ovat joutuneet eri vaikuttamisen kohteeksi Internetin ja sosiaalisten medioiden kautta, niin vaalivaikuttamisen estäminen on tullut yhä tärkeämmäksi viranomaisille eri puolella maailmaa. Olemme tutustuneet, kuinka Ruotsin viranomaiset työskentelevät estääkseen syksyn valtiopäivävaalien vaikuttamisyritykset.

– Teknologian kehittyminen tekee vaalien manipuloinnista koko ajan helpompaa. Yhdysvaltojen ja Ranskan vaaleissa on jo nähty lukemattomia erilaisia yrityksiä vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Vaaleihin yritetään vaikuttaa sekä pyrkimällä manipuloimaan äänestäjiä että heikentämällä luottamusta koko vaalijärjestelmään, kertoo Ruotsin vaaleista vastaavan turvallisuusvirasto MSB:n pääjohtaja Mikael Tofvesson.

Tofvessonin mukaan riskeistä tietoiset ja kriittiset kansalaiset ovat paras keino taistella vaalien manipulointiyrityksiä vastaan. Mitä paremmin kansalaiset tietävät ja tuntevat riskit, sitä vaikeampi manipuloinnissa on onnistua.

MSB:n tehtävänä on seurata kaikkea Ruotsin ulkopuolelta tulevaa toimintaa, joka voisi vaikuttaa syyskuun vaaleihin. Tavoitteena ei ole osoitella sormella tiettyyn suuntaan, mutta muista maista saatujen kokemusten avulla uhkiin voidaan varautua paremmin.

– Yhdysvaltojen ja Ranskan vaaleista on huomattu, että ulkomaalaiset toimijat yrittivät ennen vaaleja rakentaa suhteita poliitikkoihin ja virkamiehiin, jotta toimijat voisivat vaalien jälkeen heikentää kansalaisten luottamusta virkamiehiin ja poliitikkoihin, Tofvesson kertaa.

Teknologian kehittyminen tekee vaalien manipuloinnista koko ajan helpompaa.

Toinen esimerkki vaikutuspyrkimyksistä on väärennetyt sosiaalisen median tilit, joita käytetään muun muassa herättämään vihaa, muuttamaan keskustelun suuntaa, luomaan vastakkainasettelua ja levittämään virheellistä tietoa. Tarkoitus on heikentää kansalaisten luottamusta demokraattiseen järjestelmään ja siten aiheuttaa sekaannusta, epäluottamusta ja tyytymättömyyttä.

– Sananvapaus ja anonymiteettisuoja mahdollistavat sen, että kuka tahansa voi luoda sosiaaliseen mediaan tilejä ja käyttää niitä oman asiansa ajamiseen. Siksi meidän kaikkien on oltava kriittisiä ja muistettava myös lähdekritiikki. Jos vastaan tulee järkyttävää tietoa, on syytä pohtia, onko väitetty asia totta laisinkaan, Tofvesson muistuttaa.

MSB pyrkii myös vahvistamaan koordinointia eri viranomaisten välillä niin, että kaikki tietävät kenen puoleen kääntyä, jos jokin vaikuttaa epäilyttävältä. Turvallisuuspoliisi valvoo mahdollisesti ongelmallisia toimijoita ja ympäristöjä – sekä ruotsalaisia että ulkomaisia.

– Ääri-ilmiöiden nousu on koko Euroopassa näkyvä huolestuttava kehityssuunta. Uhkakuvissa on myös yksittäisiä ihmisiä, joilla on ideologisten syiden sijaan henkilökohtaisia motiiveja, jotka voivat uhata yksittäisiä poliitikkoja, kertoo Susanna Trehörning Ruotsin turvallisuuspoliisista.

Hän uskoo ruotsalaiseen vaalijärjestelmään.

– Sekä äänestäminen että ääntenlasku tehdään manuaalisesti, ja ne ovat avoimia tilaisuuksia, joten niihin on vaikea vaikuttaa. Ei ole kovin todennäköistä, että ulkomaiset toimijat yrittäisivät estää vaalien toimeenpanoa tai manipuloida teknistä vaalijärjestelmää, Trehörning avaa.

Vaikka Ruotsin vaalijärjestelmään on vaikea vaikuttaa, monet muut tekniset järjestelmät voivat olla alttiita vaikutusyrityksille. On paljon tuoreita esimerkkejä siitä, miten poliittisten järjestöjen IT-järjestelmiin on murtauduttu tai tietoja on vuotanut.

– Jopa korkean tason poliitikot ovat edelleen hyvin tietämättömiä siitä, miten arkaluonteisia tietoja tulisi käsitellä ja säilyttää. Ketju ei ole koskaan vahvempi kuin sen heikoin lenkki. Pelottava fakta on se, että tietomurtoja voidaan tehdä lähes missä tahansa, muistuttaa TrueSecin tietoturva-asiantuntija Marcus Murray.

Hän kehottaa kaikkia arkaluontoisten tietojen kanssa työskentelevää panostamaan tietoturvaan.

Muiden maiden tapahtumien perusteella MSB on määrittänyt neljä tapaa, joilla Ruotsin vaaleihin voidaan yrittää vaikuttaa:

  1. Yrittämällä heikentää luottamusta vaalien toteuttamiseen ja vaalijärjestelmään.
  2. Yrittämällä vaikuttaa äänestäjien mahdollisuuksiin äänestää. Esimerkiksi Yhdysvalloissa levitettiin huhua siitä, että Hillary Clintonia voisi äänestää tekstiviestillä ja että äänestyspaikat olisivat siirtyneet toiseen osoitteeseen.
  3. Yrittämällä vaikuttaa poliittisiin näkemyksiin esimerkiksi väärennetyillä sosiaalisen median tileillä, joita käytetään herättämään vihaa, muuttamaan keskustelun suuntaa, lisäämään vastakkainasettelua ja levittämään virheellistä tietoa hämmennyksen, epäluottamuksen ja tyytymättömyyden aikaansaamiseksi.
  4. Yrittämällä vaikuttaa suoraan poliitikkoihin ja virkamiehiin. Yhdysvaltojen vaalien jälkeen on huomattu, miten nämä yhteydenotot ja pyrkimykset rakentaa suhteita (riippumatta siitä, onnistuivatko ne vai eivät) voivat kyseenalaistaa avainhenkilöiden uskottavuuden ja luotettavuuden.

17 toukokuuta 2018

Aihealue