Työpiste

Virtuaalitodellisuus luo koululuokkaan monta maailmaa

Virtuaalitodellisuus (VR) sopii jokaiselle luokka-asteelle. Mitä haastavampi aihe, sitä enemmän siitä on hyötyä.

Lapsi oppii avaruudesta eniten käymällä siellä itse. Mutta kuinka monen peruskoulun budjetissa on varaa lähettää luokallinen lapsia tutkimaan aurinkokuntaa?

HP:llä uskotaan, että tänä päivänä aika monellakin – ainakin virtuaalisesti. Tuotemarkkinointipäällikkö Jari Hämäläinen kertoo, että viime vuosina VR-lasit ovat kehittyneet valtavasti, ja samalla niiden hinta on tullut alas. Lisäksi eri oppiaineisiin ja ikäluokille on tullut paljon monenlaista sisältöä VR-laitteilla hyödynnettäväksi.

”VR:ää on tarjolla niin pienille lapsille kuin leikkausta harjoitteleville kirurgeille”, Hämäläinen sanoo. ”Skaala on valtava, ja siksi VR onkin noussut merkittäväksi kasvualueeksi it-alalla.”

Tähän asti VR:ää on Hämäläisen mukaan hyödynnetty erityisesti juuri lääketieteen ja terveydenhuollon opinnoissa. VR:n avulla voi harjoitella todella rankkojakin asioita, kuten syöpäkasvaimen paikannusta tai leikkausten tekemistä.

Muissakin oppiaineissa ja muilla aloilla VR voi luoda luokkahuoneisiin maailmoja ja ympäristöjä, joiden toisintaminen käytännössä olisi mahdotonta, kallista tai muuten hankalaa – kuten juuri aurinkokunnan.

Tekeminen on tehokasta oppimista

Hämäläinen uskoo, että opetus-VR alkaa levitä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista enenevässä määrin myös peruskouluihin ja toiselle asteelle.

”Välineenä VR on hyvin mielenkiintoinen ja monipuolinen. Se ei aseta mitään rajoja, kuka sitä voi käyttää tai kenelle sillä voidaan opettaa, vaan se mahdollistaa tehokkaamman oppimisen”, hän kuvailee.

Tehokkaalla oppimisella Hämäläinen viittaa tekemiseen. Hän huomauttaa, että VR-lasit päässä voidaan kokeilla asioita, jotka eivät normaalisti koulun penkillä onnistuisi. Vaikkapa aurinkokunnan planeettojen järjestys jää monille parhaiten mieleen, kun sen pääsee näkemään ja kokemaan.

Pelkkä laite ei kuitenkaan vielä tuo suurta riemua, vaan oppimiseen tarvitaan ammattitaitoisesti tehtyjä sisältöjä. Myös niiden määrä ja laatu on Hämäläisen mukaan kasvanut ja kohentunut.

”Ensin tulivat kansainväliset tarjoajat ja nyt Suomestakin on alkanut löytyä materiaalia. Jos sitä ei lähdettäisi Suomessa tuottamaan, menetettäisiin aikamoista etua markkinoilla. Yleisellä tasolla olemme kuitenkin rauta- ja ohjelmistoratkaisujen kärkipäässä.”

Askel kerrallaan eteenpäin

HP:n strategia on tuottaa ammattikäyttöön luotettavia VR-ratkaisuja. Hämäläinen kertoo, että HP:ltä saa VR-alustat, joilla sovelluksia tehdään, VR-lasit ja tietokoneet, joissa tehot riittävät lasien kanssa toimimiseen. Käytännössä HP siis toimittaa laitteistoratkaisun kokonaisuudessaan, ja sisällöt tulevat muilta palveluntarjoajilta.

”Kokonaisuus sitten muodostaa VR-kokemuksen”, Hämäläinen sanoo.

Erityistä kiitosta ovat saaneet HP:n Reverb-lasit, joiden menekki on Hämäläisen mukaan ollut hurja. Hän sanoo lasien olevan erittäin korkealaatuiset mutta hinnaltaan edulliset.

Hämäläinen onkin varma, että koulujen VR-käytön kynnyskysymykset, eli hinta ja laitteiden teho, on nyt ratkaistu. Teknologian kehitys on sekä parantanut laatua että laskenut hintoja, ja näin tapahtuu myös jatkossa.

”Kun katselukulmat laajenevat ja resoluutiot kasvavat, koneilta vaaditaan taas lisää. Tässä mennään eteenpäin askel kerrallaan.”

Suurimmat läpimurrot on hänen mielestään kuitenkin jos tehty, ja VR on muuttunut arkipäiväiseksi asiaksi myös osana opetusta.

21 tammikuuta 2020

Aihealue