Strategia ja johtajuus

Virtual First on työpaikkojen tulevaisuus

Virtual Firstin saapuminen työelämään on kiihtynyt, kun töitä tehdään entistä enemmän etänä. Yhteistyöalustoja käytetään yhä monipuolisemmin, ja IT-osastolta vaaditaan nyt muutosjoustavuutta.

Virtual First tarkoittaa sananmukaisesti sitä, että virtuaalinen todellisuus tulee fyysistä ennen. Sen saapuminen työelämään on kiihtynyt, kun etätyöstä on tullut yhä tärkeämpi osa ihmisten arkea. Virtual Firstin myötä yhteistyöalustojen käyttäminen on lisääntynyt ja monipuolistunut, mutta se voi myös kuormittaa IT-osastoa.

Etätyö vauhdittaa Virtual Firstia

Tutkimuskumppanimme Radarin selvitys osoittaa, että yli 95 prosenttia kaikista IT-organisaatioista on ollut tukemassa etätyöskentelyyn siirtymistä paitsi IT-henkilöstön myös muun organisaation osalta 1 Ja vaikka yhteiskunnassa aletaankin palata jossain välissä takaisin kohti normaalia, noin kolmannes suomalaisista haluaisi tehdä jatkossakin töitä ainakin osaksi etänä. 2

Tuottaako Virtual First lisäarvoa?

Virtual Firstin edelläkävijä on ollut rahoitus- ja vakuutusala, jossa manuaalisia työvaiheita on karsittu esimerkiksi asiakastapaamisista ja osin myös sisäisistä prosesseista etätyön ja automaation avulla. Virtual First herättää kysymyksiä inhimillisen kohtaamisen luomasta arvosta: Onko fyysisellä kohtaamisella arvoa? Voiko sen ottaa annettuna? Sopiiko se paremmin tietyille asiakassegmenteille kuin toisille?

Kun Virtual Firstiin panostetaan täysillä ja koko asiakaspolku muuttuu digitaaliseksi, voivat yritykset tehdä aivan uudenlaisia analyyseja datavirtojen perusteella. Kuinka palveluita kehitetään edelleen? Miten tietoturvaa pystytään parantamaan ja mitä voidaan oppia hyökkäysyrityksistä?

Uudenlaisia vaatimuksia muutosjoustavalle tietotekniikalle

Kun etätyön määrä kasvaa ja digitalisaation vauhti kiihtyy, tietotekniikalta vaaditaan muutosjoustavuutta. Vaikka Virtual Firstin myötä tuottavuus kasvaa ja monet merkittävät kustannukset pienenevät (tai jopa katoavat), vaaditaan samalla isompia panostuksia etätyöjärjestelmiin ja fiksuihin turvallisuusratkaisuihin. Esimerkiksi servicedeskin pitää pystyä hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia ja tietoa aiempaa hallitsemattomammassa ympäristössä.

Jotta yritykset pystyvät vastaaman paremmin tulevaisuuden haasteisiin, muutosjoustavuuden pitää olla mukana jo IT-järjestelmien perusrakenteissa. Sama hajautettu logistiikka, joka mahdollistaa paikkariippumattoman työskentelyn, voi mahdollistaa saman tasoisen tuen tarjoamisen etänä kuin ennen konttorilla.

Tämä artikkeli on osa Muutosjoustava IT -raporttiamme.

Lataa raportti ja työkalu

Kyberturvallisuus vaikuttaa

Vaikka etätyöllä on monia positiivisia vaikutuksia, siihen sisältyy myös riskejä, etenkin kun yrityksen järjestelmät keskustelevat kodin tekniikan kanssa. Kun töitä tehdään suojaamattoman kotiverkon yli, lisääntyvät hyökkäysyritykset ja riski siitä, että yritykselle tärkeitä tietoja päätyy vääriin käsiin. Tietoturvasta huolehtimisesta tulee entistä tärkeämpää.

Valinnat kohdistuvat paikalliseen

Ostajat palaavat enenevissä määrin paikallisten toimijoiden asiakkaiksi. Lähes kaikki ulkoiset tekijät ohjaavat tällä hetkellä valitsemaan paikallisen, luotettavan toimijan. Paikalliset IT-palveluntarjoajat eivät kärsi geopoliittisista ongelmista, yllättävistä rajoituksista tai sääntelyn haasteista samassa mittakaavassa kuin globaalit toimijat. Viimeisen kolmen vuoden aikana yksikään globaali palveluntarjoaja ei ole päässyt viiden parhaan joukkoon Radarin tekemässä pohjoismaisessa asiakastyytyväisyysselvityksessä. 3 Jokainen yritys on ainutlaatuinen, mutta jos et pysty perinpohjaisesti tutustumaan kaikkiin toimijoihin markkinassa, kannattaa valita turvallinen, paikallinen kumppani.

1https://radareco.se/r/2020/it-radar-2020/
2https://yle.fi/uutiset/3-11291865
3Radar Rapport

Raportti ja työkalu: Muutosjoustava IT

Lataa raportti ja vinkit muutosjoustavaan IT:hen Raportistamme opit miten:

  • Luodaan perusedellytykset Virtual Firstille ja vältetään digitaalinen stressi
  • Onnistutaan digitaalisten yhteistyöalustojen käyttöönotossa
  • Rakennetaan muutosjoustavaa IT:tä
Download

Haluatko tiedostot sähköpostiisi? Paina tästä

4 maaliskuuta 2021

Aihealue