Strategia ja johtajuus

Digitalisaatiostrategia: 5 vinkkiä auttamaan onnistumisessa

Digitalisaatiolla eli siirtymisellä digitaalisuuteen on korkea prioriteetti IT-päälliköille. Käsite on laaja ja sitä voi olla vaikea soveltaa, mutta Joakim Jansson, konsultti ja yksi Att leda digital transformation -teoksen kirjoittajista, antaa parhaan määrityksen digitalisaatiolle: se on tapoja, joilla yritys säilyttää kilpailukykynsä digitalisoidussa maailmassa toimintaansa sopeuttamalla.

Halusittepa kehittää sovelluksia, joilla voitte vahvistaa asiakassuhteita, tai kasvatittepa IT-infrastruktuurinne joustavuutta sitä modernisoimalla, joitakin asioita kannattaa pitää mielessä, jotta digitalisaatiostrategia onnistuisi (Gartnerin arvion mukaan vain 30 % yrityksistä onnistuu tässä).

1. Älä jää odottelemaan – kilpailijat tekevät siirtojaan liian nopeasti

Digitalisaatio on tietohallintojohtajien (ja yritysjohdon) tehtävälistan kärjessä, ja Suomi on digibarometrin mukaan maailmassa kolmantena digitalisaatiossa. Tämä on vaarallinen yhdistelmä vitkastelijoille.

Kun yritys on niin kutsuttu "diginatiivi" eli nuori yritys, joka on perustettu digitaalisesti optimoitujen prosessien varaan (Uber, Spotify, AirBnB, Wolt), digitalisaation edistäminen ei ole aivan niin kriittistä, sillä näillä yrityksillä on jo etumatkaa.

Muiden kuin diginatiivien on kuitenkin muutettava toimintaansa, jotta yritys nousisi merkittäväksi tekijäksi ja säilyttäisi kilpailukykynsä. Koskapa monilla yrityksillä on tässä jo etumatkaa, odottelu on huono idea.

Yrityksenne toimialalla ei ehkä vielä toimi Uberin tapaista diginatiivia, mutta sellainen ilmestyy kyllä pian.

2. Keskity vain asiakaskokemukseen

Keskity oikeisiin asioihin! Digitalisaatiolla ei pyritä säästämään rahaa. Tavoite on pystyä toimimaan maailmassa, jossa asiakas on tottunut nopeimpaan, helpoimpaan ja kätevimpään tapaan hoitaa asioita. Tavoite on muuntaa asiakaskokemus sellaiseksi, että yritys säilyttää toimintakykynsä digiyhteiskunnassa. Jos tämä tehdään oikein, yritys ei vain säilytä toimintakykyään, vaan nousee lisäksi johtoasemaan alallaan.

Ryhtykää siis selvittämään tapoja parantaa asiakaskokemustanne ja kehittäkää digitalisaatiostrategia niiden perusteella.

3. Epäonnistu nopeasti - "Fail fast to succeed faster"

Yksikään yritys ei onnistu digitalisaatiossa virheettömästi. Virheitä ei kannata myöskään pelätä, sillä ne kuuluvat onnistuneeseen digitalisaatiohankkeeseen, kunhan niistä ottaa opikseen ja jatkaa hanketta ripeästi.

Nopeasti epäonnistumisessa kokeillaan ideoita käynnistämällä suppeita ja nopeita testejä ja tarkastelemalla niiden tuloksia. Siten voidaan selvittää, mitkä ideat eivät toimi ja mistä saa parhaat tulokset. Silloin vältytään myös suurilta investoinneilta hankkeeseen, joka saattaa epäonnistua.

Hyvä tapa aloittaa on käyttää pilvipalveluja (joissa voi esimerkiksi tehdä nopeasti testejä ja kehitystyötä skaalautuvassa ympäristössä).

4. Hyödynnä pilvipalvelujen joustavuutta ja tehoa

Pilvipalvelut ovat digitalisaation kulta-avain. Niiden avulla IT-osasto voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen sen sijaan, että kaikki aika kuluisi järjestelmän ylläpitämiseen.

"Siirtämällä toiminnat pilveen IT-osasto vapautuu keskittymään liiketoimintaa eriyttäviin aloitteisiin ja innovointiin. Siirtymän aikana yritys pääsee hyödyntämään vakautta, skaalautuvuutta, kustannusten pienenemistä, joustavuutta ja muita keskeisiä hyötyjä, jotka keventävät organisaation toimintaa lukemattomin tavoin."

State of Digital Transformation 2016-raportin mukaan lähes 90 %:ssa yrityksistä uskotaan, että pilvipalvelut ovat kriittisen tärkeä osa digitalisaatiostrategiaa. Eräässä Harvey Nashin toteuttamassa selvityksessä yli puolet tietohallintojohtajista uskovat, että onnistuneen digitalisaation tärkein komponentti on IT-infrastruktuuri, joka mahdollistaa paremman innovoinnin/joustavuuden.

Kuva: Harvey Nash

Niinpä esimerkiksi siirtämällä infrastruktuurin pilvipalveluun (IaaS) järjestelmään voi lisätä nopeasti palvelimia, tuottaa skaalautuvia palveluja ja ajaa sovelluksia samalla, kun IT-henkilökunta vapautuu muihin tehtäviin järjestelmän ylläpidosta. Lisäksi maksat vain siitä mitä käytät.

5. Murra siilot, jotta toimintatapa muuttuu aidosti

Tämä saattaa olla kaikkein vaikein osa-alue digitalisaatiostrategiaa kehitettäessä. Asiakaskokemus on painopisteessä, mutta kuka sen omistaa? Kuka vastaa siitä, että saavutetaan aito digitalisaatio?

Vastaus on: kaikki. Asiakaskokemus on kaiken yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen summa. Vuorovaikutustapoja on niin monenlaisia (puhelut asiakaspalveluun, vastaanottopöytä, sähköposti jne.), että vastuuta ei voi langettaa yhdelle henkilölle tai osastolle.

Jos organisaatio on hajanainen, omaa asiakaskokemusta on erittäin vaikea hahmottaa ja muuttaa osittain, koska eri osastot eivät näe tai ymmärrä toistensa toimintaa. Se on erittäin huono tilanne digitalisaation kannalta.

Mikäli siilot murretaan ja organisaation toimintaa yhtenäistetään, digitalisaatiostrategian toteuttaminen ja sen tavoitteiden määrittäminen helpottuu.

"Panosta erityisesti siiloajattelun poistamiseen ja osastojen karsimiseen (yhdistämällä niitä) tai sellaisten kannustimien ja tapojen selvittämiseen, joilla työskentely saadaan siirrettyä lähemmäksi osastojen rajoja."

- Åsa Paborn, julkaisupäällikkö, UR

Joustava IT-infrastruktuuri digitalisaatiota varten

Erittäin tärkeä osa digitalisaatiostrategiaa on siirtää IT-osaston toiminnan painopiste liiketoiminnan kehittämiseen. Jotta IT-osasto voi innovoida ja tuottaa uusia ratkaisuja, se tarvitsee tuekseen joustavan, skaalautuvan ja tietoturvallisen IT-infrastruktuurin. Jos koet tarpeelliseksi modernisoida yrityksesi infrastruktuuria, voit lukea lisää infrastruktuurista täällä– ja pyytää yhteydenottoatästä napsauttamalla.

Lähteet:
The State of Digital transformation survey 2016 (Ping Identity)
Harvey Nash CIO survey (Harvey Nash)

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue