Työpiste

Modern Workplace auttaa hallitsemaan yrityksen laitteita

Modern Workplace on nimensä mukaisesti kattava ratkaisu nykyaikaiselle työpaikalle. Se huolehtii sekä laitteisiin liittyvästä tuottavuudesta että tietoturvasta.

Jotta nykyaikainen työpaikka pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, tiettyihin asioihin on kiinnitettävä huomiota. Ensinnäkin käyttäjillä tulee olla työkalut, joita he haluavat käyttää ja joiden käyttäminen on helppoa.

– Uusien laitteiden on oltava käyttövalmiita ja valmiiksi asennettuja, kun käyttäjät saavat ne käsiinsä. Heidän tulee vain voida kirjautua sisään ja aloittaa työskentely. Jos laitteiden käytössä ilmenee ongelmia tässä vaiheessa, seurauksena on yleensä kipakka palaute, toteaa Dustinin Digital Workplace -palvelusta vastaava Service Product Manager Fredrik Berg.

Uusin versio pilvessä

Moderneihin työkaluihin lukeutuvat laitteistojen lisäksi erilaiset ohjelmistot ja sovellukset. Niissä pilvipalvelut ovat välttämättömyys.

– Ihmiset ovat tottuneet käyttämään pilvipalveluita yksityiselämässään, joten miksi työssä pitäisi olla toisin? Pilvipalvelujen käyttäminen on käyttäjille luontevaa, ja lisäksi niiden avulla taataan, että kaikilla ovat käytössään uusimmat ohjelmaversiot.

Oikeanlaista tietoturvaa ja työkaluja

Modern Workplace vapauttaa IT-osaston kaikesta tästä vastuusta, sillä palvelun myötä Dustin huolehtii yrityksen laitteista, niiden ohjelmistopäivityksistä, hallinnasta, ennakoivasta ongelmanratkaisusta ja laitteisiin liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisemisesta. IT-osaston ei enää tarvitse kantaa huolta laitteiden toimivuudesta, Berg selittää.

– Yksinkertaistettuna se tarkoittaa, että ylläpidämme yrityksen laitteita ja huolehdimme, että niissä on asianmukainen tietoturva ja käyttäjillä oikeat työkalut. IT-osasto voi keskittyä tärkeämpiin ja ehkä kiinnostavampiinkin työtehtäviin, kuten kehitystyöhön pelkän ylläpidon sijasta.

Keskeytyksetöntä työskentelyä

Palvelun avulla yrityksen laitteiden ylläpitoa voidaan hoitaa helposti ja kätevästi missä ja milloin tahansa.

– Turvallisuustasoja voi olla useita tilanteesta riippuen, mutta ylläpito ei kuitenkaan saa estää työntekijää tekemästä työtään. Työskentelyn on voitava jatkua keskeytyksettä. Tämä tasapainottelu edellyttää moderneja turvatoimia.

Lisäksi Modern Workplacen avulla voidaan ylläpitää laitteita käyttöjärjestelmään katsomatta, eli se tukee Windows-, Mac OS- ja mobiilikäyttöjärjestelmiä.

– Pyrimme ehkäisemään käyttökatkoksia ja muita käytettävyysongelmia myös ennakoivasti. Koska tunnemme asiakkaan tilanteen ja laitteiston, pystymme olemaan jatkuvasti askeleen edellä ja antamaan neuvoja siitä, millaisia muutoksia asiakkaan kannattaisi laitteistoihinsa tehdä.

Pienemmät kustannukset

Modern Workplace auttaa Bergin mukaan myös pienentämään IT-kustannuksia.

– Kun toiminnot ovat pilvessä, niiden käyttö ei ole riippuvaista paikallisesta infrastruktuurista. Tärkein kustannussäästö tulee kuitenkin vapautuneesta ajasta. Laitehallinta vie nimittäin paljon IT-osaston aikaa.

Kustannuksista Berg toteaa, että ratkaisu auttaa laajentamaan toimintaa nopeasti ja kertoo selkeästi, mitä investointeja tarvitaan.

Koko elinkaari

Modernisoitu laitehallinta vapauttaa IT-osaston monista yrityksen tietokoneisiin ja muihin laitteisiin liittyvistä vastuista.

Kattavassa elinkaaren hallintaratkaisussa ulkopuolinen taho huolehtii laitteiden hankinnasta, käyttöönotosta sekä käytöstä poistamisesta ja kierrätyksestä. Näin säästyy aikaa, jolloin IT-osasto voi keskittyä tiukemmin esimerkiksi kehitystyöhön ja strategiaan.

Houkuttelee lahjakkaita nuoria

Modernilla ratkaisulla on paljon suoria hyötyjä. Lisäksi siihen liittyy epäsuoria hyötyjä:

– Modernisti, tehokkaasti ja käyttäjälähtöisesti IT-toimintaansa harjoittavan yrityksen on helpompi houkutella lahjakkaita nuoria työntekijöitä kuin muiden yritysten. Tämä on tilanne nyt ja nämä vaatimukset vain lisääntyvät jatkossa.

Lue lisää tarjouksistamme IT-palveluiden ja -ratkaisujen alueella

Vastaavaa luettavaa:Laitehallinta on tärkeä osa tietoturvallisuutta

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue