Asiakasreferenssi

Sähköinen opetus toimii Kalajoella

Kalajoella koulun kunnianhimoinen digitalisointiprojekti käynnistettiin viitisen vuotta sitten. Jo tätä ennen oli pohdittu sähköisten oppimateriaalien käyttöä.

”Tavoitteemme olivat uuden opetussuunnitelman mukaisia: hyvät sähköiset työkalut oppilaille, jotka olisivat mukana jokapäiväisesti oppimisesta”, sanoo Jarmo Ketonen. Hän on ollut mukana kehittämässä Kalajoen koulujen digiympäristöä ja toimii tällä hetkellä paitsi Kalajoen digitutorina myös Rannikon tutortoiminnan kehittämishankkeen vetäjänä.

Aluksi epäiltiin, miten laitteet kestävät oppilailla. Mutta kun oppilaisiin luotetaan ja he tietävät koneen olevan henkilökohtaisia, he todella pitävät niistä huolen.

”Tämän jälkeen markkinoille tulivat Chromebookit ja niissä olivat kaikki tarvittavat ominaisuudet: koko päivän kestävä akku, näppäimistö, selainpohjaisuus ja monet muut kaivatut ominaisuudet olivat niissä valmiina. Google Education -siirtymä oli tehty vuotta aikaisemmin. Chromebookit olivat seuraava askel. Yhdessä ne mahdollistivat kaiken opetussuunnitelman mukaisen toiminnan. Samaan aikaan sähköisiä oppimateriaaleja tuli enemmän tarjolle. Koulujohtajien kokouksessa päätettiin lähteä viemään yläastetta sähköiseksi ja hankkia kaikille 7. luokkalaisille henkilökohtaiset Chromebookit koko kolmeksi vuodeksi”, Krank jatkaa.

Kalajoki käyttää IT laitehankinnoissa KL Kuntahankintojen IT puitesopimusta. Ensimmäisenä vuonna koneet valittiin puhtaasti hinnan perusteella. Acerin laite oli hyvä ja sen hinta oli kohdallaan. Toisena vuonna Kalajoki vaihtoi toiseen merkkiin, mutta se ei kuitenkaan toiminut yhtä hyvin. Kolmantena vuonna kaupunki vaihtoi takaisin Aceriin ja ongelmat poistuivat.

”Valmistaja on osannut tehdä luotettavan ja pitkäikäisen laitteen, joka on vielä neljäntenäkin vuonna käyttökelpoinen. Vikaantuminen ollut pientä ja takuu on toiminut”, Krank kiittelee.

Aluksi epäiltiin, miten laitteet kestävät oppilailla. Mutta kun oppilaisiin luotetaan ja he tietävät koneen olevan henkilökohtaisia, he todella pitävät niistä huolen. Oppilaista johtuvia hajoamisia on ollut erittäin vähän, Krank ja Ketonen kehuvat.

”Tämä on nuorille monitasoista oppimista, kun he oppivat huolehtimaan laitteista ja omista tunnuksista sekä tietoturvastaan”, Ketonen lisää.

Viime vuosi oli ensimmäinen, kun kaikilla Kalajoen 7.-9. luokkalaisilla oli Chromebook käytössä. Koneita käytetään Kalajoella lähestulkoon kaikissa aineissa. Se on ensisijainen työkalu koulutyössä. Joissain aineissa ei ole kuitenkaan sähköistä materiaalia saatavana. Matematiikassa kynä ja paperi puolustavat edelleen paikkansa.

Positiiviset kokemukset sähköisestä oppimisympäristöstä

Google Education -ympäristö on joustava ja tekemistä on helppo valvoa. Kaikki voivat tehdä omia juttujaan ja ryhmiin jako sekä harjoitustyöt onnistuvat järjestelmässä helposti. Oppilailla on yksi tunnus, jonka avulla he pääsevät kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin. Vikaantunut Chromebook voidaan myös vaihtaa joustavasti ja varakoneessa on samoilla tunnuksilla heti käytössä kaikki samat sovellukset ja materiaalit kuin entisessäkin.

”IT-tuen näkökulmasta tämä on erittäin kiitollinen ympäristö. Suurin urakka oli laitteiden rekisteröinti ja toimittaminen koululle. Omien kokemusteni mukaan Windows-koneen ylläpito maksaa IT-tukena noin 15€ ja Chromebookilla taas vain noin 1€ per kuukausi”, Krank laskee.

Koko elinkaarikustannuksen kannalta ja isoilla konemäärillä tästä syntyy huomauttavia säästöjä. Kouluja kiinnostavat kustannukset, koska ne eivät saanet erillistä rahaa sähköiseen ympäristöön siirtymisessä. Rahat on otettu vapautuneista kirjarahoista.

Oppimisien monipuolistuminen, mahdollistanut uusia asioita. Oppilaat ovat diginatiiveja, joten Chromebookin kaltainen laite on heille luontainen työkalu. Opetuksessa opettajat voivat helposti laittaa materiaaleja jakoon ja luoda niitä. He pystyvät helpommin seuraamaan oppilaiden edistymistä ja mahdollista avuntarvetta. Järjestelmä mahdollistaa myös sähköiset kokeet.

”Käytämme paljon Sanoman ja Otavan oppimateriaaleja, jonka lisäksi opettajat luovat omaa materiaalia Google Classrooms -ympäristössä. Haasteita on siinä, että löydämme hyvät sähköiset materiaalit. Meidän pitää myös koko ajan huolehtia opettajien kouluttautumisesta. Opettajien koulutus sähköisiin välineisiin on ensiarvoisen tärkeää”, sanoo Ketonen.

Oppilaat arvostavat koneitaan

Chromeboookit ovat olleet nyt kolme vuotta käytössä ja toimineet mainiosti. Vanhat laitteet siirtyvät 9. luokan jälkeen alaluokkien käyttöön. Ne ovat suurelta osalta hyvässä kunnossa ja käyttökelpoisia.

”Henkilökohtaisten koneiden myötä oppilaat ovat saaneet paitsi opetusta, myös eväitä sähköiseen maailmaan, josta on varmasti hyötyä myös jatko-opinnoissa”, Ketonen sanoo.

”Meille on tärkeää, että opetuksessa käytetään hinta-laatusuhteeltaan kulloinkin parasta työkalua siihen saakka, kunnes löytyy parempi. Ei pidä jäädä jumiin johonkin tiettyyn laitteeseen tai systeemiin, vaan liikkua ajan ja teknisen kehityksen mukana. Koulumaailmassa oppiminen on kaiken ytimessä. Ei pidä ajatella välineitä vaan sitä, mitä niillä halutaan tehdä. IT:n tehtävä on mahdollistaa, ei asettaa rajoja”, Krank sanoo painokkaasti.

Lue lisää:
Digikoulu tulee
Opiskelu vaatii laitteilta monipuolisuutta

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue