Työpiste

Valmistaudu menestykseen

Uudet laitteet tuppaavat ilahduttamaan sekä kollegaa että IT-osastoa. Jotta ilmeet pysyvät iloisina läpi asennusprosessin, se vaatii hyvää valmistautumista.

Asiakasvastaava Juuso Järvenmäki Dustinilta painottaa ajansäästöä, joka on mahdollista saada, kun Dustin ottaa hoitaakseen laitekannan uudistamisprojektin.

– Jos yrityksen omassa it-yksikössä on vaikkapa pari tukihenkilöä ja vaihdettavia laitteita on yli 500, voi omin voimin tehty siirtymä viedä useita kuukausia. Dustin voi hoitaa vaihdon avaimet käteen -periaatteella, Järvenmäki sanoo.

Suunnittelu ja yhteistyö avain menestykseen

Tällaisen vaihdon sujuminen vaatii huolellista suunnittelua ja myös yhteistyötä toimittajan ja asiakkaan välillä. Asiakkaan projektipäällikkö tuntee vaatimukset ja usein myös monilla paikkakunnilla toimivan organisaation.

Vaihdossa Dustin hoitaa kaikki vanhat laitteet ja koneet pois sekä vastaa myös uusien laitteiden pakkausmateriaalien poiskuljetuksesta.

Ennen esiasennus- ja paikalleenasennuspalveluiden käyttöä asiakkaat testaavat aina valittujen laitteistojen sopivuuden omaan ympäristöönsä. Tämä kannattaa yleensä Järvenmäen mukaan tehdä niin, että asiakas testaa laitteet itse omassa ympäristössään. Esiasennuksissa Dustinin oma asennushenkilökunta asentaa asiakkaan koneet, tyypillisimmin käyttäen asiakkaan omaa SCCM-ympäristöä (etäjakelupiste Dustinin tiloihin) tai valmista levykuvaa. SCCM-yhteyksiä varten asiakkaan SCCM-palvelimen ja Dustinin välille tarvitaan tietoliikenneyhteys, yleensä VPN-tunnelilla toteutettuna.

Esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä toimivat organisaatiot tai yritykset, jotka käyttävät ­Skype-neuvotteluja, voivat ­täydentää konepäivitystään kaikkien laitteiden yhteyteen ­tulevilla kuulokemikrofoneilla. Järvenmäki pitää ­Jabraa yrityskäytön kärkimerkkinä.

Uudet kuulokkeet toivat tehoa

Teksti: Antti J. Lagus

29 marraskuuta 2016

Aihealue