Asiakasreferenssi

Opetus paranee uusilla palveluilla

Lappeenrannan kouluissa otettiin viime vuonna käyttöön HP:n Chromebook -laitteet ja Google Apps For Education -palvelut.

Uusien laitteiden käyttöönotto tapahtui elokuun alussa ennen koulujen alkua. Erityisen tyytyväisiä käyttäjät ovat olleet koneiden nopeuteen: sammuksista täyteen käyttövalmiuteen alle kymmenessä sekunnissa. Myös tieto- ja viestintätekniikan koordinaattori Jouni Kolehmainen Lappeenrannan kaupungilta on hankintaan tyytyväinen. Ylläpitokustannukset ovat laskeneet huomattavasti ja hankituista 1 700 laitteesta vain kahdesta on hänen tietääkseen näyttö hajonnut. Koululaisten käytössä laitteet voivat joutua koville, sillä osa laitteista kulkee oppilaiden mukana kotiin ja takaisin.

Kaupungilla ei vielä ole tehty päätöksiä siitä, mitä laitteille tehdään, kun niiden käyttöikä päättyy. Nyt Chromebookeja on yläkoululaisten käytössä. Nykyisten yhdeksäsluokkalaisten koneet kerätään keväällä takaisin, mutta Kolehmaisen mukaan on mahdollista, että nyt seitsemännellä luokalla olevat voivat ehkä lunastaa koneet yhdeksännen luokan keväällä.

– Laitteiden käyttö on yleistynyt jatkuvasti. Helmikuun puoliväliin mennessä Googlen pilvipalveluun oli talletettu yli 150 000 dokumenttia. Kaikkiaan käyttäjätunnukset on luotu noin 9 700 oppilaalle ja opettajalle. Aktiivisia käyttäjiä on päivittäin noin 3 000, Kolehmainen kertoo.

Suurin osa Lappeenrannan kouluista on yhdistetty verkkoon kuitukaapelilla. Haja-asutusalueella on käytössä ADSL- ja 4G-yhteyksiä. Chromebookit käyttävät kouluihin rakennettuja langattomia verkkoja, joiden tukiasemat sijaitsevat vähintään joka toisessa luokkatilassa.

Kolehmaisen mukaan uuden järjestelmän myötä ylläpitotyö on vähentynyt merkittävästi, kun laitteiden päivitykset hoituvat automaattisesti. Käyttäjän ei tarvitse puuttua ylläpitoon lainkaan.

Kirjautuminen tapahtuu omilla tunnuksilla. Näin käyttäjä päätyy automaattisesti oikeaan kouluun ja juuri siihen ympäristöön, johon hänellä on käyttöoikeudet.

Teksti: Antti J. Lagus

Näin se tapahtui

Haaste

Vanhanaikainen tietokoneluokka ei palvellut kaupungin moderneja tarpeita ja ylläpitokustannukset olivat korkeat. Haluttiin ratkaisu, joka säästäisi kustannuksia ja antaisi joustavuutta ja monipuolisuutta opetuksessa.

Ratkaisu

Koulujen käyttöön valittiin HP:n Chromebook 11 G4 N2840/4/16 -laitteet. Lisäksi käytetään Google Apps For Education -palveluita. Laitteiden ylläpito on helppoa, sillä päivitykset tulevat automaattisesti.

Tulos

Syyslukukauden alussa käyttöön otetuilla laitteilla on tuotettu helmikuun puoliväliin mennessä pilveen yli 150 000 tiedostoa. Myös ylläpitokustannukset ovat laskeneet huomattavasti ja oppimateriaalien käyttö on monipuolistunut.

Lappeenranta

Noin 72 600 asukkaan kaupunki Kaakkois-Suomessa Saimaan rannalla

25 alakoulua, 5 yläkoulua ja 2 lukiota

Oppilaita: 7 270

Opettajia: 600

Jouni Kolehmainen

Lappeenrannan aluepisteen toiminnoista vastaava Pekka Orpana tuntee koulumaailman tarpeet. Lue lisää: Pienet kannettavat yleistyvät kouluissa