Inspiraatiota

Vihreämpää teknologiaa ja ratkaisuja

Yhteiskunta digitalisoituu ja väestömäärä kasvaa, minkä seurauksena sekä yksilöt että yritykset tarvitsevat it-ratkaisuja enenevässä määrin. Selvitimme, millaisista ratkaisuista voi olla hyötyä yrityksille.

– Teknologiaa hankittaessa tulee ottaa huomioon tuotteen koko elinkaari. Nykyisin vaaditaan läpinäkyvyyttä ja sitä, että tuotteen alkuperä on jäljitettävissä. On myös tärkeää, että vanhat laitteet eivät päädy kaatopaikalle, vaan ne kierrätetään valvotusti, muistuttaa Dustinin talousasiantuntija Caroline Blomé.

Yritykset voivat ottaa sekä ympäristö- että vastuullisuuskysymykset paremmin huomioon näiden ratkaisujen avulla:

1. Pilvipalvelut

Pilvipalveluiden käyttö vähentää serverien tarvetta toimistolla ja pienentää sähkönkulutusta. Pilvipalvelut ovat usein myös turvallisempi ja kustannustehokkaampi ratkaisu.

– Yritysten omat datakeskukset ovat usein väärin mitoitettuja ja vajaakäytöllä, mutta silti ne ovat olemassa ja kuluttavat turhaan virtaa. Pilvipalveluissa samaa laitteistoa voi käyttää useampi asiakas ja laitteiden määrä voidaan optimoida. Dustinin datakeskus käyttää vihreää sähköä, mikä ei välttämättä olisi mahdollista, jos kaikki menisi omaan käyttöön, kertoo myyntispesialisti Andreas Remmer Dustinin datakeskuksesta.

2. Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuuden (virtual reality, VR) ansiosta pitkät kokous- ja konferenssimatkat voidaan ainakin osittain unohtaa. VR toimii erinomaisesti myös asiakaspalvelussa: Tekninen tuki voi selvittää ongelmaa ja asiakaspalvelu palvella virtuaalisesti, mikä vähentää matkustustarvetta ja säästää aikaa. Tulevaisuudessa sekä virtuaalitodellisuus että lisätty todellisuus (augmented reality, AR) muokkaavat käsitystämme siitä, miten koemme fyysisen tilan.

3. Leasing

Leasingista on tullut yhä tavallisempi vaihtoehto hankkia it-laitteita. Leasing-palvelut takaavat, että käytöstä poistetut laitteet kierrätetään turvallisesti ja sertifikaattien edellyttämällä tavalla, mikä on tärkeää EU:n tulevan tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) määräysten noudattamiseksi.

– Leasing on yrityksille taloudellinen ratkaisu it-laitteiden hankintaan ja tulevien hankintojen budjetointia ajatellen. Tuotteiden koko elinkaari on tiedossa, ja laitteisto hävitetään turvallisesti, joten ei tarvitse pelätä, että laitteita päätyisi vääriin käsiin, sanoo Blomé.

4. Älykäs teknologia

Älylaitteet ovat yleistyneet, ja se on hyvä asia kestävän kehityksen kannalta. Älykkäät laitteet pystyvät mittaamaan omaa energiankulutustaan ja sammuvat itsestään, kun ne eivät ole käytössä. Laitteet ilmoittavat, kun ne tarvitsevat päivityksiä tai huoltoa, mikä pidentää niiden käyttöikää. Laitteet myös keräävät tietoa, jota voi hyödyntää it-ympäristön optimoimiseksi.

5. Vihreämpi sähkö

Yrityksissä on enenevässä määrin pyritty hyödyntämään itse tuotettua vihreämpää sähköä. Joissain yrityksissä sähköä tuotetaan aurinkopaneelien avulla, ja toisissa käytetään uusiutuvista lähteistä saatavaa sähköä.

– Datapalveluja tuottaessa syntyy ylimääräistä lämpöä, jota voidaan käyttää muualla, kuten asuinrakennusten tai toimistotilojen lämmittämisessä. Dustinin datakeskuksessa syntyvää lämpöä hyödynnetään juuri siten, Remmer kertoo.

Teksti: Emelie Fågelstedt
Kuva: Shutterstock

Lue lisää: Asiantuntijan vinkit: Näin teet vastuullisia it-hankintoja

</p

15 helmikuuta 2018

Aihealue