Löydä UPS, joka vastaa tarpeitasi parhaiten.

Mikä on UPS ja miltä se suojaa?

UPS on lyhenne sanoista Uninterupted Power Supply. UPS suojaa elektroniikkaasi ja takaa niille jatkuvan virransyötön sähkökatkosten aikana tai ns. turvallisuustasoista poikkeavien jännitemuutosten aikana. UPS takaa siihen kytketyille laitteille jatkuvan virransyötön ja ylijännitesuojan.

APC tarjoaa erilaisia UPS-vaihtoehtoja niin kodinelektroniikkalaitteille kuin yritysympäristöihinkin.

Miksi tarvitset UPS-laitteen ja mitä laitteita tahdot suojata?

Kotona

Päivittäin käyttämäsi kotielektroniikka viestintä-, turvallisuus- sekä viihdekäyttöön altistuu vahingoille ja katkoksille odottamattomien sähkökatkosten, jännitemuutosten ja muiden virransyöttöongelmien aikana.

UPS takaa varavirtaa sekä ylijännitesuojan seuraaville laitteille:

 • Langattomat verkkolaitteet
 • Tietokoneet
 • Mobiililaitteet
 • TV-laitteet
 • Pelikonsolit
 • Oheislaitteet

Konttorissa

Sähkökatkokset, jotka aiheuttavat turhautumista ja seisokkiaikaa voivat olla kohtalokkaita yritykselle tai organisaatiolle. Seisokkiaika maksaa yrityksille vuosittain miljoonia. Nämä ovat kustannuksia, jotka oltaisiin helposti voitu estää UPS:n avulla.

Suurin taloudellinen riski on pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, koska niiden kyky tuottaa voittoa seisokkien aikana on rajoitettu. Varmista, että seuraavat laitteen on suojattu:

 • Langattomat verkkolaitteet
 • Tietokeskukset
 • Palvelimet
 • Turvallisuusjärjestelmät
 • Tietokoneet
 • Mobiililaitteet
 • TV-laitteet
 • Oheislaitteet

Minkä kokoisen UPS:n tarvitset?

Elektroniikkalaitteissa on sekä korkein Watti-arvo että korkein VA-luokitus (voltti-ampeeri). UPS:ään liitetty laitteesi ei saa ylittää näitä. Watti mittaa todellista laitteesi käyttämää tehoa. Voltti-ampeeri on laitteisiin liitettävän jännitteen tulos kerrottuna laitteiden käyttämällä virralla.

Mitä tehokerroin tarkoittaa?

Tietokoneiden ja UPS-laitteiden Wattimäärä ja VA-luokitus voivat vaihdella huomattavasti. VA-luokitus on kuitenkin aina yhtä suuri tai suurempi kuin Watti-luokitus. Wattien ja VA:n välistä suhdetta kutsutaan tehokertoimeksi ja ilmaistaan joko lukuna (ts. - 0,8) tai prosenttina (ts. - 80%).

UPS-kokoa valittaessa tehokerroin on tärkein. UPS: n lähtötehokapasiteetin tulee yleensä olla 20-25% suurempi kuin kytketyn laitteen vaatima kokonaisteho.

Kuinka paljon käyttöaikaa tarvitset?

Liitetyn laitteesi käyttöaika riippuu täysin siitä, mihin käytät UPS-laitetta. Käyttöaika on aika, jonka ajan UPS syöttää virtaa siihen kytkettyyn laitteeseen sähkökatkon sattuessa. Mitä enemmän laitteita olet kytkenyt UPS:ään, sitä vähemmän käyttöaikaa sinulla on. On siis tärkeää varmistaa, että UPS toimittaa varavirtaa kriittisimmille laitteillesi.

Apua oikean UPS:n valintaan

APC:n verkkosivuilta löydät kattavamman osto-oppaan, jonka avulla voit syventyä ominaisuuksiin, joita on tärkeä ymmärtää UPS-järjestelmää valittaessa. Heidän UPS-valitsijansa avulla saat mukautettuja suosituksia, jotka auttavat sinua löytämään kotiin tai konttoriin sopivan UPS-laitteen.