Työpiste

Chromebookiin mahtuu melkein koko pulpetti

Chromebookin ansiosta haminalaiskoululaisten tiedostot ja oppimateriaalit löytyvät aina pilvestä ja luokkahuoneen voi panna pystyyn vaikka pihalle.

Haminassa Pappilansalmen ja Husulan koulun oppilaat eivät voi väittää koiran syöneen kotiläksyjä. Jokaisella koululaisella on koulun tarjoama, henkilökohtainen Chromebook, ja kaikki tehtävät ja muut materiaalit tallentuvat pilvipalvelimelle.

Toki he voivat sanoa, että koira söi Chromebookin, mutta sitten opettaja antaa lainalaitteen ja pyytää näyttämään läksyt siitä.

sanoo Haminan kaupungin ict-kehittäjä Jary Högnabba naurahtaen

”Toki he voivat sanoa, että koira söi Chromebookin, mutta sitten opettaja antaa lainalaitteen ja pyytää näyttämään läksyt siitä”, sanoo Haminan kaupungin ict-kehittäjä Jary Högnabba naurahtaen.

Husulan ja Pappilansalmen koulut ovat niin kutsuttuja Google-referenssikouluja. Projekti alkoi jo vuosia sitten, kun Haminan koulujen opettajille oltiin hankkimassa henkilökohtaisia kannettavia tietokoneita. Eri vaihtoehtojen vertailussa voiton vei Chromebook muun muassa edullisen hintansa sekä käytön ja ylläpidon helppouden vuoksi.

Myöhemmin esille tuli mahdollisuus hakea sponsoritukea Googlelta, ja avustuksella Chromebookeja saatiin hankittua myös oppilaille. Myös kaupunki korotti investointimäärärahojaan, ja erilaisten Googlen projektien kautta kaksi koulua profiloitui ”Google-kouluiksi”.

Högnabban mukaan referenssikoulut valikoituivat koulun aktiivisuuden ja jossain määrin opettajien senhetkisten tieto- ja viestintäteknisten taitojen perusteella. Lisäksi Pappilansalmen koulu on yhtenäiskoulu, mikä mahdollistaa laitteen testaamisen eri-ikäisten opetuksessa. Yhteensä kouluissa on käytössä maaliskuun loppuun mennessä yli 2 000 Chromebookia.

Vaihtelua läksyihin

Referenssikouluissa jokaisella oppilaalla on käytössään henkilökohtainen Chromebook, joka nuorimpia oppilaita lukuun ottamatta kulkee repussa kodin ja koulun väliä. Chromebookit ovat mukana opetuksessa oppiaineesta riippumatta.

Högnabba kuvailee, että Chromebook on ikään kuin oppikirja, mutta paljon monipuolisempi. Ennen siirtymistään ict-kehittäjäksi Högnabba toimi opettajana, ja hänen tunneillaan Chromebookia käytettiin esimerkiksi tiedonhakuun sekä muistiinpanojen tekemiseen ja jakamiseen.

Laitteen ansiosta luokka voi panna työpisteen pystyyn lähes missä vain. Läksyihinkin voi saada vaihtelua.

”Opettaja voi antaa huilunsoiton kokeen kotitehtäväksi. Sitten oppilas soittaa näytteen videolle kotona ja lähettää sen opettajan Driveen, josta opettaja voi poimia sen sitten kun parhaaksi näkee.”

Ruggeroitu laite kestää pieniä putoamisia

Jatkuvassa liikkeessä olevien tietokoneiden haasteena voi olla kestävyys. Högnabba ja Haminan kaupungin tietohallintopäällikkö Tomi Lampinen kertovat, että kaikki koulun Chromebookit on ruggeroitu, joten ne kestävät vähän rajumpaakin käyttöä. Samoin koteja on ohjeistettu laitteen oikeanlaisesta kohtelusta.

Oppilaiden vanhempia on muutenkin pyritty osallistamaan kokeiluun. Ennen käyttöönottoa koulu järjesti vanhempainiltoja, joissa huomioitiin vanhempien mahdolliset huolet. Lampisen ja Högnabban mukaan vanhempien suhtautuminen on ollut valtaosin myönteistä.

Koululaisten itsensä näkökulmasta Högnabba uskoo Chromebookin hyötyihin. Hän huomauttaa, ettei tietotekniikka ole oma oppiaineensa vaan opetussuunnitelma edellyttää digitaalisten työkalujen hyödyntämistä kaikissa aineissa.

”Yläkouluun siirtyessään oppilaat ovat jo tottuneita tietokoneen käyttäjiä, ja he osaavat etsiä tietoa ja lajitella sitä kriittisesti”, hän sanoo. ”Kaikki tieto tallentuu automaattisesti, joten materiaalit ovat oppilaan saatavilla, oli se sitten oppitunnilla luokassa tai Lapissa hiihtolomalla.”

Googlen työkalut ovat opettajan paras ystävä

Laitteiden mukana koulut tilaavat Chrome-lisenssin, jonka avulla tietohallinto pystyy hallitsemaan laitekantaa. Esimerkiksi lähtevän oppilaan laite voidaan näin siirtää toiselle oppilaalle.

Googlen koulutuspuolen myynnistä Suomessa ja Norjassa vastaava Alexandra Ahtiainen kertoo, että Google for Education -pakettiin kuuluu myös kouluille ilmainen Gsuite for Education -paletti. Siitä löytyy muun muassa tuottavuutta ja kollaboraatiota edistäviä tuotteita, kuten Google Docs, Slides ja Sheets. Ahtiaisen mukaan tuotteiden lisäarvo on oppilaille se, että yhteistyö sujuu saumattomasti.

”Google Classroom -ominaisuus on käytännössä opettajan paras ystävä, eli se auttaa säästämään aikaa ja olemaan enemmän läsnä lasten kanssa”, hän selittää. ”Classroomin avulla opettaja voi jakaa materiaaleja, viestiä oppilaiden kanssa ja rakentaa opetusmateriaalien tietokantaa.”

Laitteiden hallinnoinnin helppoudessa tärkeää on Ahtiaisen mukaan se, että käyttöönotto vie saman verran aikaa, oli kyse sitten yhden tai tuhannen Chromebookin asentamisesta. Skaalautuvuus helpottaa myös hallinnointia.

Referenssikoulut sitoutuvat ottamaan vastaan vierailijoita ja järjestämään näille ohjelmaa. Vierailijoita voi tulla niin Suomesta kuin ulkomailtakin, ja he haluavat nähdä, miten Chromebookia ja Googlea käytännössä hyödynnetään luokissa. Siksi referenssikouluilta odotetaan innovatiivisuutta ja luovia ratkaisuja.

”Referenssikouluissa käydään tutustumassa jo olemassa oleviin käytäntöihin sen sijaan, että jokaisessa koulussa pitäisi keksiä pyörä uudelleen”, Ahtiainen sanoo.

Dustin on ollut joustava toimittaja

Laitteet on toimittanut Dustin, joka on Haminan kaupungin sopimustoimittaja KL-Kuntahankintojen puitesopimuksen kautta. Haminan Lampinen kertoo yhteistyön Dustinin kanssa sujuneen hienosti, ja toimituksissa on kyetty joustamaan kaupungin tarpeiden mukaan.

Dustinin myyntipäällikkö Lauri Koivula sanoo, että yhteensä Dustin on toimittanut Haminaan satoja laitteita. Yhteistyössä on ollut tiiviisti mukana myös Acer, joka on johtava Chromebookien valmistaja.

Koulujen hankintapäätöksissä kustannuksilla on merkittävä rooli. Koivulan mukaan Chromebookien puolesta puhuu se, että laitteet ovat monia Windows-kannettavia edullisempia. Pilvipohjaisuuden ansiosta laitteiden jakaminen oppilaiden kesken onnistuu, vaikka kaikilla ei henkilökohtaista laitetta olisikaan.

”Lisäksi ne ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja”, Koivula kertoo.

Teksti: Anne Salomäki

16 joulukuuta 2020

Aihealue