Diginoviisi vai digimenestyjä?

PwC:n Global Digital Operations Study – Digital Champions -raportissa yritykset jaetaan neljään luokkaan kypsyyden mukaan: diginoviiseihin, digiseuraajiin, digi-innovaattoreihin ja digimenestyjiin. Vastaamalla näihin kolmeen kysymykseen voit selvittää, mihin luokkaan yrityksesi kuuluu ja pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia:

1. Näkyykö digitalisaatio yrityksessä konkreettisesti?

Jos vastaus on ”ei” tai ”no jaa”, yrityksesi ei ole yksin. Vaikka digitalisaatio on ollut kaikkien huulilla vuosien ajan, vain harvat ovat tehneet asialle jotakin. PwC:n kyselystä käy ilmi, että lähes kaksi kolmasosaa maailman teollisuusyrityksistä on juuri käynnistänyt digitaalisen muutoksensa tai ei vielä ole edes käynnistänyt sitä. Olisiko nyt aika hyödyntää uuden tekniikan yritykselle tarjoamat mahdollisuudet?

2. Onko yrityksellä käytössä oikeat kanavat asiakkaita varten?

Digimenestyjät erottaa muista se, että he luovat arvoa suhtautumalla asiakaskontakteihin kehittämisen ja vaalimisen arvoisena asiana. Voiko yrityksesi ylpeillä sillä, että se jatkuvasti vahvistaa asiakassuhteitaan ja kehittää tuotevalikoimaansa omien tai yhteistyökumppanien digitaalisten ratkaisujen avulla? Jos vastus on ”kyllä”, onneksi olkoon! Jos vastaus on ”ei”, yrityksessä kannattaa alkaa miettiä, mistä jäätte paitsi. Laskelmat osoittavat, että ne yritykset, jotka nyt investoivat uuteen teknologiaan ja digitaalisiin ekosysteemeihin, pystyvät kasvattamaan voittoaan 15 prosentilla lähivuosina.

3. Kumpi on tärkeämpää yrityksen menestyksen kannalta: työntekijät vai tekniikka?

Kaikki kunnia tekniikalle, mutta diginoviisit erottaa digimenestyjistä se, miten ne suhtautuvat eri osa-alueiden yhteistoimintaan. Menestyjäyritykset investoivat työntekijöiden taitojen ja yrityskulttuurin kehittämiseen vähintään yhtä paljon kuin tekniikkaan ja varmistavat näin, että kaikki yrityksen osat pystyvät saavuttamaan johdon määrittämän tulevaisuuden digivision. Oikea vastaus on siis ”sekä työntekijät että tekniikka”.

Lue lisää: Liity digimenestyjien joukkoon

101 päivää jatkokoulutusta.

World Economic Forumin mukaan keskivertotyöntekijä tarvitsee 101 päivää jatkokoulutusta, jotta hän pystyy tekemään työnsä vuonna 2022.

26 helmikuuta 2020

Näin avaat IT-strategian neljä yleisintä solmua

Näihin asioihin IT-strategia useimmiten tyssää – ja näin kompastuskivet voi välttää.

Houkutteleeko tietohallintojohtaja uusia osaajia yritykseen?

Onko yrityksesi tietotekniikka tulevien työntekijöiden arvoinen? Digitalisaation kiihtyessä tietohallintojohtaja on avain osaajien houkuttelemiseen.

Digistrategia alkaa toimintaympäristöanalyysista

Aito digitalisaatio käynnistyy, kun yrityksessä ei enää sekoiteta keskenään digistrategiaa ja teknistä taktiikkaa.

Digitalisaatio ei enää odota

Haluatko viedä yrityksesi digitalisaation tuolle puolen, ennen kuin muu maailma tekee sen puolestasi? Tarvitset siihen aikaa, strategian, rohkeutta ja IT-infrastruktuurin, joka taipuu kaikkeen.

Sopiva IT-ratkaisu kasvavalle yritykselle

Digitalisaatio menee kovaa vauhtia eteenpäin. Näin varmistat skaalautuvan IT-ratkaisun, joka pystyy mukautumaan yrityksesi tarpeisiin.

Monimuotoisuus on maailmanlaajuinen menestystekijä

Monimuotoisuus ja osallistava työilmapiiri ovat muutakin kuin viihtyvyysasioita. Ne edistävät kannattavuutta, ja monimuotoisuuden ottaminen osaksi rekrytointistrategiaa tuo mukanaan suuria hyötyjä.