Inspiraatiota

Dustin voitti Juutinrauman sillan IT-yhteistyökumppanuuden tarjouskilpailun

Dustin on tiukan kilpailun jälkeen voittanut tarjouskilpailun Juutinrauman sillan IT-toimintaympäristön hallinnoinnista sekä operatiivisesta konsultoinnista. Tehtävä käsittää pääasiallisesti Juutinrauman sillan IT-ympäristön hallinnoinnin siihen kuuluvine pilvipalveluineen niin Tanskassa, kuin Ruotsissakin. Dustin tulee toimimaan strategisena ja operatiivisena IT-yhteistyökumppanina ja ottamaan kokonaisvastuun sillan konsortion IT-ylläpidosta.

Juutinrauman sillan Konsortio, joka on Tanskan ja Ruotsin valtioiden yhteisomistuksessa, omistaa ja ylläpitää siltaa. Konsortion tavoitteena on muuttaa nykyinen IT-osasto strategiseksi tilaajaorganisaatioksi. Lisäksi sen kunnianhimoinen tavoite on purkaa konsortion sisäiset hosting palvelimet ja suunnata kohti pilvipohjaisia ratkaisuja tai muuta off-site-ylläpitoa.

Dustinin odotetaan ottavan suuren vastuun Juutinrauman sillan tulevien IT-päätöksien ja digitaalisten transformaatioiden tukemisessa.

– Olemme luonnollisesti erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että olemme saaneet tämän luottamustehtävän ja odotamme innolla yhteistyötä konsortion kanssa sen IT-alustan toimittamisessa, sekä kehittämisessä, sanoo Andreas Boo, palveluiden ja ratkaisuiden johtaja Ruotsin Dustinilla.

– Tämä on lisäksi erittäin tärkeä askel Dustinille strategisessa panostuksessamme toimittaa johdettuja IT-palveluita asiakkaillemme Pohjoismaissa.

– Odotamme jännittävää ja pitkäaikaista yhteistyötä Dustinin kanssa. Juutinrauman siltaa odottaa useita mielenkiintoisia muutos- ja parannusehdotuksia koskien IT-ympäristöä. Tämän sopimuksen myötä emme saa mukaan ainoastaan pätevää operatiivista yhteistyökumppania, vaan myös jonkun, joka tukee meitä strategisissa päätöksissämme, sanoo Martin Karlsson, Juutinrauman sillan konsortion IT-päällikkö.

Lue lisää asiakkaista, joita Dustin on auttanut »

Öresundin silta