Strategia ja johtajuus

Etänä saat enemmän aikaan

Tutkijat ovat yksimielisiä: työntekijät ovat tuottavampia silloin, kun heidän ei tarvitse viettää koko päivää konttorilla. Tuottavuuden lisääntymistä selittää moni seikka.

Etätyön eduista puhutaan paljon. Talouslehti Forbes kirjoittaa, että 91 prosenttia etätyöntekijöistä tuntee saavansa enemmän aikaan silloin, kun he saavat valita vapaasti, missä he työskentelevät.1

Yritysjohto on samaa mieltä. IWG:n (International Workplace Group) The IWG Global Workplace Study -tutkimukseen haastateltiin yritysjohtajia yli 80 maasta. 85 prosenttia heistä oli sitä mieltä, että joustavat työolot ovat lisänneet toiminnan tuottavuutta.2

13 prosenttia enemmän työtehoa

Stanfordin professori Nicholas Bloom osoitti kaksivuotisessa tutkimuksessa, että etätyöntekijät olivat 13 prosenttia tehokkaampia kuin kollegansa.3

Mistä tämä johtuu? Osa tehtävistä vaatii luovuutta, ja silloin voi olla erittäin hyödyllistä viettää työpäivät yhdessä kollegoiden kanssa. Näin ideoiden ja ajatusten pallottelu sujuu vaivattomasti. Monet tehtävät kuitenkin vaativat erittäin paljon keskittymistä. Tällöin etätyöskentely on parempi vaihtoehto kuin avokonttorissa työskentely.

Jatkuvat keskeytykset rasittavat

Martela teetti tutkimuksen, jossa yli neljä tuhatta pohjoismaista toimistotyöntekijää kertoi kokemuksiaan työympäristöstään. Kävi ilmi, että lähes 70 prosenttia avokonttorissa istuvista kokee, että heidät keskeytetään melko usein tai hyvin usein. Yleisimpiä häiritseviä tekijöitä ovat puhelut ja keskustelut.4

Tutkija Zoë Humphries puolestaan on tullut siihen tulokseen, että tavallisena työpäivänä työnteko keskeytyy johonkin joka yhdestoista minuutti.5

Lisäksi Humphries toteaa, että keskittymisen palautuminen vie 23 minuuttia, joten tämä yhtälö ei toimi. Keskeytyksillä on siis selvä vaikutus tuottavuuteen.

Täysiä päiviä

Myös Nicholas Bloom on kiinnittänyt huomiota häiritsevän ympäristön vaikutukseen. Hän korostaa myös sitä, että paljon etänä työskentelevät tekevät pitkiä työpäiviä. Bloomin tekemän tutkimuksen mukaan toimistossa työskenteleville kertyi vähemmän tehokasta työaikaa kuin etätyöntekijöille, mikä johtui esimerkiksi työmatkalla sattuneista viivästymisistä, pitkistä lounaista tai siitä, että työntekijä lähti jo kesken päivän hoitamaan omia asioitaan.6

Lisää sitoutumista

New York Timesin tutkimuksessa löytyi toinenkin syy tuottavuuden lisääntymiselle. Ne, jotka työskentelivät kotoa kolmesta neljään päivään viikossa, kertoivat olevansa paljon useammin sitoutuneita työhönsä kuin ne, jotka työskentelivät työpaikalla. Fyysinen etäisyys ei siis tarkoittanut henkistä etäisyyttä.7

Nicholas Bloom totesi tutkimuksessaan, että jos työntekijällä on etätyömahdollisuus, se pienentää irtisanoutumisen todennäköisyyttä 50 prosentilla.8

Tämä liittyy todennäköisesti siihen, että etätyömahdollisuus on haluttu etu työsuhteessa, ja joissakin tapauksissa jopa vaatimus. IWG:n mukaan nuoret ammattilaiset toivovat tulevalta työpaikaltaan ensisijaisesti mahdollisuutta etätyöskentelyyn.9

Etätyötä autosta

Kannattaa myös muistaa, että etätyö ei aina tarkoita työntekoa kotoa. Yhdysvalloissa 40 prosenttia etätyöntekijöistä kertoo työskentelevänsä autosta käsin.10

Co-working- eli yhteistyötilojen määrä kasvaa jatkuvasti. Ennusteen mukaan ne lisääntyvät maailmanlaajuisesti viime vuoden 18 700 paikasta 22 400 paikkaan vuonna 2019.11

Työskentely co-working-tilassa voi myös välillisesti vaikuttaa tuottavuuteen. Yhteistyötilat mahdollistavat vaikutteiden saamisen muilta, ja siten kehittymisen, sekä verkostoitumisen.

jobba på distans

Lähteet:
1. www.forbes.com
2. www.iwgplc.com
3. chef.se, Skippa kontoret - Effektivare att jobba hemma
4. shortcut.se
5. chef.se, Zoe Humphries, En privat sfär ökar prestationen
6. www.va.se
7. www.nytimes.com
8. chef.se, Skippa kontoret - Effektivare att jobba hemma
9. vision.se
10. www.regeringen.se
11. www.statista.com

Viimeksi päivitetty: 1 heinäkuuta 2022

Aihealue