IT-leasing on taloudellinen ratkaisu

IT-laitteiden leasing on taloudellinen ratkaisu, joka sekä helpottaa budjetointia että säästää luontoa.

IT-laitteiden arvon määrittää teho ja kannattavuus, ei suinkaan niiden omistaminen. Aina ei kannata sijoittaa tietotekniikkaan, vaan leasing voi olla fiksumpi vaihtoehto.

– Leasing-kysyntä kasvaa jatkuvasti. Teemme vuosittain lähes 1500 uutta vuokrasopimusta Pohjoismaissa. Asiakkaat vaihtelevat pienyrityksistä kuntiin ja suuriin yrityksiin, kertoo Christian Persson, joka vastaa Dustinin rahoitusliiketoiminnasta.

Pohjimmiltaan kaikki IT-tuotteet, kuten tietokoneet, älypuhelimet ja palvelimet, voidaan vuokrata ostamisen sijaan.

– Leasing on taloudellisesti kestävä vaihtoehto, Persson muistuttaa.

– Yrityksen ei tarvitse investoida koko IT-laitteistoon kerralla, vaan sen sijaan rahat voi sijoittaa tuottavammin. Lisäksi useimmilla IT-tuotteilla on arvoa vielä sopimuksen päättymisen jälkeen, mikä voidaan ottaa huomioon jo ostohetkellä.

IT-laitteiden arvon määrittää teho ja kannattavuus, ei suinkaan niiden omistaminen.

Dustinissa leasing-asiakkaat, joilla on Asset Management -järjestelmä, saavat selkeät raportit, joista he voivat helposti seurata, milloin laitteisto tulisi vaihtaa. Tuotteista huolehditaan koko elinkaaren ajan.

– Käyttäjä näkee järjestelmästä, missä leasing-laitteisto on ja kuka sitä käyttää. Kustannukset voidaan jakaa joko työntekijä- tai kustannuspaikkakohtaisesti. Kiinteä kuukausimaksu tekee budjetoinnista yksinkertaista ja kassavirran ennustaminen on helpompaa, Persson valottaa.

Vuokra-aika vaihtelee. Matkapuhelimelle sopimusaika on 18–24 kuukautta ja tietokoneiden osalta 36 kuukautta. Kun aika päättyy, on kolme vaihtoehtoa: laitteesta voi luopua, jatkaa leasingia tai ostaa laitteet nykyisen arvon mukaisella hinnalla.

– Elinkaarinäkökulmasta on tärkeää, että vanhat IT-laitteet eivät hautaudu toimistolle tai päädy kaatopaikalle. Laitteiden oikeanlainen kierrättäminen, uudelleenkäyttö tai hävittäminen on tärkeää niin kestävän kehityksen kuin GDPR:n myötä voimaan astuvien uusien tietosuojasäännöstenkin takia. Yhtä tärkeää on tietysti sekin, että liikesalaisuuksia ei pääse vääriin käsiin, huomauttaa rahoitusasiantuntija Caroline Blomé Dustinilta.

Dustinin leasing-tuotteet ovat turvallinen valinta, sillä sekä niiden kierrättäminen että uudelleenkäyttö hoidetaan sertifikaattisäädösten mukaisesti.

– Asiakkaat voivat saada raportin uudelleenkäytetyistä laitteista, ja he voivat käyttää tätä todistusta omassa ympäristöselonteossaan, Blomé kertoo.

Huomioi nämä asiat

FAKTA: Huomioi nämä asiat Laitteiden leasingissa on tärkeää valita sopimuksen kesto niin, että vuokrausaika vastaa laitteiston käyttöikää. Muutoin riskinä on se, että yrityksellä on vuokralla laitteita, joita ei enää käytetä tai jotka eivät enää toimi.

On myös tärkeää, että sopimus päätetään ennen leasing-ajan päättymistä, tai sopimus saattaa uusiutua vuodella, Persson neuvoo.

Haluatko tietää, kuinka leasing voi auttaa yritystäsi?

17 toukokuuta 2018

Laitehallinta on tärkeä osa tietoturvallisuutta

Yrityksillä on nykyään yhä enemmän verkottuneita laitteita, joita käytetään paitsi työssä myös yksityisesti. Siksi myös laitehallinnan on oltava ajan tasalla. Uudet työkalut auttavat vastaamaan haasteisiin.

31 tammikuuta 2020

XL-BYGG modernisoi IT-infrastruktuurinsa Modern Workplacen avulla

Korvaamalla vanhan IT-ympäristönsä Dustinin Modern Workplace -palvelulla XL-BYGG yksinkertaisti helpolla ja edullisella tavalla hallintaa, paransi tietosuojaa ja tehosti työprosesseja.

31 tammikuuta 2020

Ympäristö- ja käyttäjäystävällistä näyttöaikaa

Näyttöjen kestävä käyttö kattaa näytön koko elinkaaren, mutta se edellyttää myös, että näytön käyttäjä voi hyvin. Seuraavassa esitellään muutamia niin työntekijöiden kuin ympäristön hyvinvointia lisääviä seikkoja, jotka on tärkeä pitää mielessä.

29 tammikuuta 2020

Tietoturva on ensisijaisesti ennaltaehkäisyä

Kyberrikollisista tulee yhä ammattimaisempia, joten tietoturvauhat lisääntyvät. Enää kyse ei ole siitä, voiko hyökkäys osua kohdalle, vaan siitä, milloin se osuu kohdalle. Tämän oppaan avulla otat haltuun molemmat.

24 tammikuuta 2020

Virtuaalitodellisuus luo koululuokkaan monta maailmaa

Virtuaalitodellisuus (VR) sopii jokaiselle luokka-asteelle. Mitä haastavampi aihe, sitä enemmän siitä on hyötyä.

21 tammikuuta 2020

Mobiilin työpaikan edut

Tutkijat ovat yksimielisiä: työntekijät ovat tuottavampia silloin, kun heidän ei tarvitse viettää koko päivää konttorilla paahtaen. Tuottavuuden lisääntymistä selittää useampikin seikka.

15 tammikuuta 2020
Kuule tarjoukset heti