Asiakasreferenssi

Lisenssit haltuun

Lisenssien läpikäyminen toi odottamatonta lisäarvoa Natur & Kulturille.

Natur & Kultur on yksi Ruotsin johtavista kustannusyhtiöistä. Pitkästä historiastaan huolimatta se on erittäin moderni yritys, mikä näkyy paitsi yhtiön julkaisemassa tuotannossa myös sen IT-organisaatiossa. IT-puolella kehitys on kulkenut kohti pilvipalveluita, ja tavoitteena on tuottaa jatkuvasti hyötyä ja lisäarvoa sekä yrityksen vakituisille että freelance-työntekijöille.

Natur & Kultur on tyytyväinen uuteen lisenssinhallintatyökaluunsa Dustin Appmarket -ratkaisussa, jossa yritykset saavat sujuvasti ja helposti kokonaiskuvan sovelluksistaan sekä mahdollisuuden skaalata niitä tarpeidensa mukaan. Sitä mukaa, kun pilvipalveluista tuli yhä kiinteämpi osa kustannusyhtiön arkea, kävi selväksi, että yrityksen lisenssit vaativat huolellista läpikäymistä. Näin kertoo kustannusyhtiön IT- ja tuotantopäällikkö Pier Lundmark.

Käytyämme lisenssimme läpi maksamme nykyään vain sellaisista lisensseistä, joita todella käytämme.

– Olimme vuosien saatossa hankkineet suuren määrän ohjelmia, joiden lisenssit tulivat lukuisilta eri toimittajilta. Halusimme lisenssiemme vastaavan paremmin nykyisiä tarpeitamme ja työskentelytapojamme, minkä lisäksi halusimme myös vähentää lisenssien toimittajien määrää.

Natur & Kultur kävi viime vuonna yksitellen läpi kaikki lisenssinsä tarkistaen muun muassa niiden kestot ja sopimukset. Samalla yritys pohti, miten lisenssinhallintaa voitaisiin tehostaa ja miten se saataisiin vastaamaan paremmin sekä ohjelmien että niiden käyttöehtojen nopeaa kehitystä.

Maksammeko vain lisensseistä, joita todella käytämme?

Melko pian heräsi ajatus yhteistyöstä Dustinin kanssa, joka pystyisi tarjoamaan paitsi Dustin Appmarket -palvelun, myös toimittamaan yhtiön tarvitsemat laitteet aina tietokoneista älypuhelimiin. Tuloksena oli salkkuratkaisu, johon kustannusyhtiön lisenssit ryhmiteltiin esimerkiksi keston mukaan. Järjestelmä sai muotonsa vuorovaikutuksessa Dustinin kanssa, ja säännölliset tapaamiset ovat edelleen yhteistyön perusta.

– Käytyämme lisenssimme läpi maksamme nykyään vain sellaisista lisensseistä, joita todella käytämme. Minulla on oma yhteyshenkilö Dustinilla, ja voin keskittyä rauhassa organisaationi ydintoimintaan sekä sen tarvitsemien sujuvien ratkaisujen kehittämiseen, Pier Lundmark toteaa.

Pier Lundmarkille on selvää myös se, että nykyisenä nopean kehityksen aikana on hyödyllistä keskustella lisensseistä ja ohjelmista asiantuntijoiden kanssa.

– Olin aliarvioinut teknisen kehityksen vaikutuksen siihen, miten nopeasti ehdot muuttuvat. Ryhdyimme yhteistyöhön Dustinin kanssa saadaksemme asiat järjestykseen. Halusimme saada yleiskuvan lisensseistämme ja kustannuksistamme sekä yksinkertaistaa kustannusten jakautumista yrityksen sisällä. Saimme kaiken tämän sekä yhteistyökumppanin, joka on ajan tasalla kehityksestä ja vahvistaa neuvotteluasemaamme ohjelmien toimittajien kanssa.

Näin se tapahtui

Haaste

Kustannusyhtiön IT-ratkaisut ovat yhä suuremmassa määrin pilvipohjaisia. Olemassa olleista ohjelmista ei ollut selkeää kokonaiskuvaa, niiden hallinta oli raskasta, eivätkä ne vastanneet yhtiön nykyisiä työskentelymuotoja tai tarpeita.

Ratkaisu

Ohjelmien laaja-alainen läpikäyminen ja jäsentäminen tiiviissä yhteistyössä Dustinin kanssa.

Vaikutus

Selkeä ja jäsennelty kokonaisuus, joka soveltuu nykyisiin työskentelytapoihin. Hyvä yleiskuva kustannuksista ja kustannusten yksinkertaisempi jakaminen organisaation sisällä. Kumppani, joka on kehityksen kärjessä sekä ajan tasalla muun muassa asiakas- ja käyttöehtojen nopeista muutoksista.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä [email protected] tai (09) 58 44 22

Lisää pilvilisenssien hallinnasta »

Teksti: Anne Hammarskjöld
Kuva: Peter Jönsson