Kestävyys

Mitä TCO Certified tarkoittaa?

IT-laitteista voi olla vaikeaa tietää, ovatko ne vastuullisia. Ne voivat sisältää konfliktimineraaleja, laitteen valmistukseen voi liittyä yhteiskunnallisia ongelmia ja laitteen ympäristövaikutukset voivat olla kielteisiä. Selvitimme, miten teet vastuullisia IT-hankintoja.

Matkapuhelimet voivat sisältää tinaa, volframia, tantaalia ja kultaa. Näistä mineraaleista käytetään yhteisnimitystä 3TG. Mineraalit voivat olla peräisin konfliktialueita, ja niiden louhimiseen on saatettu käyttää lapsityötä. IT-hankintoja tekevän ei ole helppoa selvittää IT-tuotteiden toimitusketjuja ja elinkaarta. Kun valitset esimerkiksi TCO Certified -merkinnällä varustetun, sertifioidun tuotteen, tiedät toimivasi vastuullisesti joutumatta selvittämään kaikkia yksityiskohtia itse.

– TCO Certified -tuotteet täyttävät kriteerit, joita asiantuntijamme kehittävät jatkuvasti, eikä ostajan tarvitse tutkia kriteerejä erikseen joka kerta kun se hankkii uusia laitteita, sanoo Andreas Rehn, TCO Certified -vastuullisuussertifioinnista vastaavan TCO Developmentin kriteerien kehitysvastaava.

TCO certified logo

– Näin toimimalla autat lisäksi kehittämään alaa ja tuet työtämme, jonka tavoitteena on saada valmistajat kantamaan enemmän vastuuta.

Mineraalit ruokkivat konflikteja

Monet metallit ja mineraalit, jotka ovat välttämättömiä päivittäin käytössä olevien IT-laitteiden valmistuksessa, voivat olla peräisin kaivoksista, joissa käytetään lapsityövoimaa, joissa työolot ovat huonot ja joiden vaikutukset ympäristöön ovat tuhoisia. Lisäksi mineraalikaupalla rahoitetaan aseellisia konflikteja eri puolilla maailmaa.

– Ongelma on monitahoinen, eikä siihen ole yksinkertaista ratkaisua, Rehn toteaa.

TCO Certified -kriteerejä päivitetään kolmen vuoden sykleissä. Näin ne pysyvät kehityksen tasalla ja niissä otetaan huomioon eri näkökulmat monipuolisesti. Yksi esimerkki tästä on työn ulottaminen laajemmalle kuin vain Kongosta peräisin oleviin 3TG-mineraaleihin (ks. tietolaatikko).

– Kongosta peräisin oleviin 3TG-mineraaleihin liittyy suuri riski siitä, että niillä rahoitetaan konflikteja ja ihmisoikeusloukkauksia. Olemme kuitenkin havainneet, että mineraalien louhintaan liittyvät ongelmat ovat laajempia. Vuonna 2018 julkaistujen sertifiointikriteerien mukaan yritysten on otettava vastuu kaikista mineraaleista, ei vain tietyiltä alueilta peräisin olevista, Rehn toteaa ja jatkaa:

– Haluamme, että sertifioidut laitteet voidaan tulevaisuudessa jäljittää sertifioituihin sulattoihin ja jalostamoihin, jotka ostavat vastuullisesti louhittuja mineraaleja luvallisilta myyjiltä. Näin voimme tarjota valmistajille palvelun, jonka avulla he pystyvät tekemään päätöksen mineraalien ostopaikasta.

Käyttöikä ratkaisee

Rehnin mukaan tärkein tuotteen vastuullisuutta määrittävä tekijä on käyttöikä. Kun laitteet kestävät käytössä pidempään, uusia tuotteita tarvitsee valmistaa vähemmän, mikä luonnollisesti lievittää yhteiskunta- ja ympäristövastuuseen liittyviä ongelmia koko ketjussa.

– Siksi sertifiointiin on nyt lisätty käyttöiän pidentämiseen liittyviä kriteerejä. Esimerkki niistä on kestävyys (durability), eli puhelimen pitää kestää pudotusta, kuumaa ja kylmää rikkoutumatta. Tavoitteenamme on myös luoda standardoitu tapa poistaa tiedot laitteelta. Ihmisillä on kotonaan keskimäärin 2–3 vanhaa puhelinta. Niitä ei myydä tai anneta pois, koska ei haluta, että niiden sisältämät kuvat ja viestit joutuvat vääriin käsiin. Siksi valmistajien on tarjottava ohjelmia kaiken tiedon poistamiseen, Rehn toteaa.

Muita tärkeitä käyttöiän pidentämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat korjattavuus ja akun vaihdettavuus.

– Olitpa laitteen ensimmäinen tai kolmas käyttäjä, sinun on pystyttävä ylläpitämään laitetta ja mieluiten myös päivittämään sitä. Kun laitteita voi käyttää pidempään, uudistuotannon paine pienenee, sillä käyttäjien ei enää ole pakko ostaa uusia laitteita yhtä usein kuin ennen, Rehn sanoo.

Uusia liiketoimintamalleja kehitteillä

Rehn ennustaa, että kun laitteet kestävät pidempään, syntyy myös uusia, kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.

– Yritykset saattavat alkaa vuokrata laitteita myymisen sijaan ja voivat jopa ansaita tällä toiminnalla nykyistä enemmän rahaa. Se kannustaisi tekemään laitteista entistä laadukkaampia, jotta yritykset voivat vuokrata niitä käyttäjille pidempään. Toinen kehityskulku on erilaisten laitteiden määrän väheneminen. Tietokoneen sijasta keskusyksikkönä voikin toimia puhelin, joka on liitetty näyttöön ja näppäimistöön. Jos tarvitaan lisää suoritintehoa, sitä voi ostaa pilvipalveluna. Tämä kehitys näkyy jo videopeleissä: Google, Playstation ja Microsoft tarjoavat kaikki offsite rendering -palvelua, jossa ei tarvita järeää pelikonsolia vaan mahdollisuus ottaa vastaan kuvaa ja ääntä riittää.

Jotta ihmiset omaksuisivat täysin kiertotalouden periaatteiden mukaisen suhtautumisen, on alettava huolehtia suuresta määrästä elektroniikkajätettä, joka on jo joutunut väärille teille esimerkiksi kehitysmaissa. Siksi TCO Development lanseeraa keväällä uuden TCO Certified Edge, E-waste compensated -merkinnän.

TCO Certified Edge on TCO Certified -lisäkriteeri. Sen saa valmistaja, joka sitoutuu huolehtimaan jokaista tuottamaansa laitetta kohden vastaavasta määrästä elektroniikkajätettä maasta, jossa elektroniikkajätteen käsittely on ala-arvoisella tasolla. Näin ostajat saavat konkreettisia lukuja siitä, miten oma ostotoiminta tukee kiertotaloutta, Andreas Rehn sanoo.

3TG on lyhenne, joka tarkoittaa tinaa, volframia, tantaalia ja kultaa. Se tulee mineraalien englanninkielisistä nimistä (tin, tungsten, tantalum ja gold). Näitä mineraaleja käytetään IT-laitteissa eri tavoin etenkin energian johtamiseen ja varastoimiseen. Ne ovat myös tunnetuimpia konfliktimineraaleja eli mineraaleja, joita louhitaan konfliktialueilta ja joiden myynnillä rahoitetaan muun muassa sotatoimia.

Koboltin ei enää katsota olevan konfliktimineraali, mutta sitä louhitaan samoihin tarkoituksiin. 60 prosenttia kaikesta louhitusta koboltista tulee Kongosta, kuten suurin osa 3TG-mineraaleistakin. Koboltti on tärkeä akkujen raaka-aine.

Vastaavaa luettavaa:

Asiantuntijan vinkit: Näin teet vastuullisia it-hankintoja

29 huhtikuuta 2020

Aihealue