Infrastruktuuri

Nykypäivän koulussa näkyy ja kuuluu

Moderneissa koululuokissa av-ratkaisut ovat arkipäivää. Dustin huolehtii, että laitteen käyttö ei vie huomiota opetukselta.

Jokainen meistä on ollut palaverissa, koulutuksessa tai esityksessä, jossa tekniikka prakaa: ääni ei kuulu, projektori ei lähde käyntiin tai oikeaa liitintä ei meinaa löytyä. Vaikka teknologia luo mahdollisuuksia, toimimattomana se voi viedä aikaa ja huomiota itse asialta.

Siksi Dustin haluaa tarjota kouluille mahdollisimman helppokäyttöisiä ja intuitiivisia audiovisuaalisia ratkaisuja. Kun av-laitteet hankkii palveluna, Dustin huolehtii toimivuudesta ja hallinnasta.

”Interaktiiviset ratkaisut ovat kouluissa arkipäivää”, kertoo Dustinin kehitysjohtaja Esa Laaksonen. ”Mutta kun kaikkia laitteita ei välttämättä uusita kerralla ja hankintakanavat voivat vaihdella, eri ratkaisujen välissä saattaa olla keskinäisiä toimimattomuusongelmia.”

Dustin tarjoaa monenlaisia av-ratkaisuja nykypäivän koululuokkiin. Laaksosen mukaan valikoimissa on kunnille suunnattuja tarvittaessa kokonaisia oppimisympäristöjä, joissa opetuksessa käytettävät päätelaitteet ja av-tekniikka toimivat saumattomasti keskenään, oli kyseessä sitten esimerkiksi Windows-, OS/IOS- tai Chromebook-ympäristö.

”Ratkaisut sovitetaan yhdessä asiakkaiden kanssa tukemaan oppimisen ekosysteemiä ja digitaalista oppimaisemaa.”

Vuorovaikutus auttaa oppimaan

Opettajat toivovat opetuskäyttöön laitteita, kuten projektoreita ja kosketusnäyttöjä. Vuorovaikutusta hyödyntävät ratkaisut saavat oppilaat innostumaan ja osallistumaan.

”Koetaan, että teknologia tuo positiivisia piirteitä opetukseen”, Laaksonen kuvailee. ”Digitaalisten ja teknisten ratkaisujen on nähty motivoivan ja innostavan lapsia, sillä pelin ja leikin kautta oppimista on saatu vietyä eteenpäin.”

Laaksonen sanoo oppimisympäristöjen muuttuneen perinteisistä luokista muuntuviksi tiloiksi, joissa esimerkiksi näyttölaitteita voidaan liikutella paikasta toiseen. Dustinin ratkaisuissa korostuu palveluelementti, jolloin osallistuja voivat keskittyä omaan leipätyöhönsä: opettajat opettamiseen ja oppilaat oppimiseen.

Vikatilanteissa Dustin pystyy auttamaan etäyhteydellä, ja kaikki ratkaisut on tehty niin helppokäyttöisiksi ja automaattisiksi kuin mahdollista. Näin opettajan taitotaso ei ratkaise sitä, millaisia opetusvälineitä ja -menetelmiä oppilaiden ulottuvilla on.

”Kouluilla on nyt haasteena se, että sekä oppilaiden että opettajien osaamistaso vaihtelee. Dustinilla pyrimme minimoimaan kynnystä käyttöön, eli mikään ratkaisu ei vaadi erillisten kurssien käymistä.”

Teknologia tuo tasa-arvoa

Luokkien av-ratkaisut voivat olla osa koulun teknologiaekosysteemiä. Monissa kouluissa oppilailla on käytössään henkilökohtainen päätelaite joko kotoa tai koulun tarjoamana, jolloin vaikkapa suurella näytöllä esitettävä materiaali pystytään esittämään myös oppilaiden omilla laitteilla.

Laaksonen uskoo, että teknologia tulee entistä enemmän tarpeeseen tulevaisuudessa, kun haja-asutusalueilla asuvien lasten ja nuorten koulutuksesta kannetaan huolta.

”Suomessa perusperiaate on, että kaikilla on oltava tasapuolinen mahdollisuus saada koulutusta ja kasvatusta. Samaan aikaan puhutaan alueellisesta eriarvoisuudesta, kun haja-asutusalueet autioituvat. Teknologia ja virtuaaliset oppimisympäristöt auttavat takaamaan, että kaikilla on mahdollisuus oppia ja opiskella”, hän toteaa.

Esa Laaksonen

Dustinin kehitysjohtaja Esa Laaksonen

Haluatko tietää lisää? Tilaa Dustinin uutiskirje

Teksti: Anne Salomäki

16 joulukuuta 2020

Aihealue