Infrastruktuuri

Seuraavan sukupolven infrastruktuuri jo nyt

Hyperkonvergenssi tarkoittaa asioiden yhdistämistä, siilojen poistamista ja entistä nopeampaa tietojenkäsittelyä.

Hyperkonvergoidut ratkaisut tarkoittavat yleensä ratkaisuja, joissa tallennus ja palvelinkapasiteetti on yhdistetty. Ciscon tapauksessa se tarkoittaa myös verkon integroimista kokonaisuuteen. Hyperflex-ratkaisu perustuu Ciscon palvelinarkkitehtuuriin. Ratkaisu toimii varmasti ja luvattu suorituskyky toteutuu, kun verkotuksessa käytetään 10- tai 40-gigaista infraa. Verkkointegraatio onkin juuri Ciscon eriyttävä tekijä.

Hyperflexin All Flash -ratkaisut tuovat valmistajan ratkaisuihin paitsi nopeutta, myös tasaista suorituskykyä. Nykyaikaisten Flash-levyjen I/O-kapasiteetti on niin kova, että 10 gigainen ympäristö tukkeutuu helposti. Verkon infran pitää mukautua ja tukea järjestelmää, ei olla sen pullonkaula. Meillä nyt käytössä on 10- ja 40-gigaiset verkot, 100-gigaiset tulevat kesän jälkeen.

”Hyperflex on pienilatenssinen, suurikapasiteettinen datakeskusfabriikki palvelimien välillä”, summaa Ciscon Mika Meritähti.

Mika Meritähti, Cisco.

Hyperflexin ydin on normaalia, validoitua palvelinrautaa. Toiminnallisuus tehdään HX Data Platform -hyperkonvergenssikerroksessa. Data sijaitsee yksittäisen noden sijaan klusterissa hajautettuna. Työkuormansiirto palvelimelta toiselle ei vaadi datan fyysistä siirtoa vaan dataa luetaan edelleen samalla tavalla klusterista. Tämän ratkaisun etuna on se, että suunnittelussa ei tarvitse ottaa huomioon node-kohtaista i/o suorituskykyä tai kapasiteettia.

Hyperflex on hyvin joustava skaalautuvuuden suhteen. Suorituskyvyn lisäys on hyvin lineaarinen I/O:n määrän lisääntyessä aina lisätyn noden verran. Se erottuu myös deduplikointi- ja kompressio-ominaisuuksillaan, jotka eliminoivat päällekkäistä dataa ja pakkaavat tiedon lennossa ja ovat käytössä koko ajan riippumatta siitä, että onko käytössä hybridi vai All-Flash toteutus.

Neljä tapaa lisätä suorituskykyä

Ensimmäinen tapa on perinteinen nodejen lisäys. Sillä saadaan kapasiteettia ja I/O-suorituskykyä kasvatettua lineaarisesti. Toinen vaihtoehto on lisätä compute-only -nodeja, joissa on prosessoria ja muistia, mutta ei tallennuskapasiteettia. Näin voidaan klusterin virtualisointitiheyttä kasvattaa. Tähän käyvät kaikki Ciscon M3-M5 -sukupolven räkki- ja kehikkopalvelimet.

Sitten voidaan skaalata pelkästään tallennustilaa, eli lisätä uusia levyjä nodeihin asennustilan salliessa. Tämä toimii sekä hybridi- että All-Flash -malleissa ja levytilan lisäys voidaan tehdä lennossa.

Neljäs tapa on poikkeuksellinen, ja vain Ciscolle ominainen. Siinä voidaan lisätä olemassa olevat levyjärjestelmät mukaan Hyperflex-järjestelmään. Eli voidaan käyttää vanhaa levyjärjestelmää ja migroida sen dataa uudelle alustalle aikataulun ja investoinnin salliessa. Tämä vanhan infran hyötykäyttö on merkittävä argumentti monelle asiakkaalle.

Datan tulevaisuudesta

Hyperkonvergoidut järjestelmät tulevat kuitenkin vääjäämättä muuttamaan tallennusmarkkinaa. Se, mikä sopii juuri asiakkaan tarpeisiin kannattaa tutkia tarkoin, sillä eri järjestelmissä on eroja.

”Asiakkaan kannattaa ajaa testit realistisilla työkuormilla pitkiä testejä ja varmistaa saadun suorituskyvyn tasaisuus ja tasalaatuisuus”, Meritähti neuvoo.

Alustapuolella tekniikka on siirtymässä All-Flash-ratkaisuihin. SSD:n suorituskykyero perinteisiin mekaanisiin levyihin verrattuna on huomattava. Cache-layerissä SSD-tekniikasta ollaan siirtymässä kertaluokkaa nopeampaan NVME-väylään. Vielä sitäkin nopeampia ratkaisuja välimuistiin tarjoaa Intelin Optane-muistiratkaisut.

Verkkopuoli on entistä kriittisempi osa järjestelmän suorituskykyä.

”Esimerkiksi 10-gigainen linkki tarjoaa usein liian vähän kapasiteettiä, ja verkon tiedonsiirto tulee järjestelmän pullonkaulaksi. Järjestelmiä pitää katsoa kokonaisuutena, ja myös jonkun verran tulevaisuuteen”, Mika sanoo.

Erilaiset pilviratkaisut kuten Ciscon Multicloud ja Cisco Intersight tuovat lisää joustavuutta ratkaisuihin. Myös pilven kautta tapahtuva käyttöönotto ja hallinta ovat tätä päivää.

”Tämä ala liikkuu sellaista vauhtia eteenpäin, että kannattaa perehtyä kaikkeen siihen mitä on tarjolla ja valita omaan tarkoitukseen paras ja sopivin elinkaariratkaisu.”

Teksti: Otto Aalto

18 huhtikuuta 2018

Aihealue