Seurantatunniste kertoo laitteen alkuperän

Tietokantaan yhdistettävä seurantatunniste IT-laitteessa kertoo, mistä laitteen osat tulevat ja mitä materiaaleja valmistuksessa on käytetty. Jäljitysjärjestelemää sähkö- ja elektroniikkalaitteille kehittävän Chalmers Industriteknik -yrityksen tutkijoiden mukaan seurantatunniste tukee niin kestävää kehitystä, laitteiden uudelleenkäyttöä kuin kierrätystäkin.

Nykykuluttajat haluavat, että elektroniikan tuotanto on sekä ympäristön kannalta että sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Pelkästään Ruotsissa myydään noin 260 000 tonnia uusia sähkö- ja elektroniikkalaitteita vuosittain. Tehokkaamman resurssien käytön kannalta on välttämätöntä, että laitteiden elinikää saadaan pidemmäksi ja materiaalien kierrätystä tehokkaammaksi.

– Tavoitetta kohti voidaan pyrkiä esimerkiksi parantamalla tuotteisiin liittyvän tiedon kulkua eri toimijoiden välillä. Meidän tavoitteenamme onkin kehittää jäljitysjärjestelmä, jonka avulla tiedon saaminen ja välittäminen tuotteen kestävyyteen liittyvistä asioista tehostuu. Tarve on selvitetty esitutkimuksella. Saamamme Vinnovan rahoituksen tuella voimme jatkaa ideamme konseptointia seuraavalle tasolle, kertoo Kristina Liljestrand Chalmers Industriteknikistä. Logistiikkaan keskittynyt tekniikan tohtori Liljestrand toimii yrityksessä projektipäällikkönä.

Kiertotalous vaatii sitä, että valmistajat ja käyttäjät jakavat tietoja sekä tuotteiden käytöstä että siitä, miten tuotteet voidaan kierrättää.

Tehokkaampaa kierrätystä

Jäljitysjärjestelmää kehitetään yhteistyössä 14:n alalla toimivan hankekumppanin kanssa. Mukana on myös Dustin. Tarkoituksena on saada mukaan koko arvoketjun toimijat valmistajista jälleenmyyjiin ja lopulta materiaalien kierrätyksestä vastaaviin. Hankkeen tavoitteena ei ole ainoastaan varmistaa uudistuotannon vastuullisuus, vaan myös lisätä mahdollisuuksia tuotteiden uudelleenkäyttöön sekä parantaa jäte-elektroniikan lajittelua kierrätysprosessin tehostamiseksi.

– Kierrätyksen kannalta on tärkeää, että tuotteissa käytettävät materiaalit ovat helposti tunnistettavissa. Tämä koskee varsinkin ympäristölle ja terveydelle vaarallisia aineita, joiden käsittely vaatii erityistä tarkkuutta. Tuotannon osalta on oltava helposti saatavilla tiedot tuotteen tuotannonaikaisista sosiaalisista olosuhteista, sertifioinneista ja toimialakohtaisista säännöistä sekä siitä, missä määrin konfliktialueilta peräisin olevia mineraaleja on käytetty, Liljestrand listaa.

Dustinin Corporate Responsibility Specialist Natalia Lopez kertoo, että vastuullinen tuotanto on Dustinille ratkaisevan tärkeää.

– Edistämällä rajallisten resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä me ja meidän asiakkaamme voimme tukea siirtymistä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Tuemme sellaisia liiketoimintamalleja, joissa uudet tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan alusta alkaen pidempää käyttöikää, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä silmällä pitäen.

Tiedon jakaminen on tärkeää

Elektroniikkalaitteiden osalta kiertotalouteen siirtymisellä on hyvät lähtökohdat. Digitaalista tekniikkaa kun käytetään yhä laajemmassa mittakaavassa. Nykyään on olemassa esimerkiksi seurantasensoreja, ja laitteiden käytöstä saadaan helposti dataa.

– Kiertotalous vaatii sitä, että valmistajat ja käyttäjät jakavat tietoja sekä tuotteiden käytöstä että siitä, miten tuotteet voidaan kierrättää. Koska Dustin on sekä valmistaja että jälleenmyyjä, meillä on hyvä yleiskuva elektroniikkatuotteiden koko elinkaaresta. Osallistumalla Chalmersin hankkeeseen toivomme löytävämme uusia tapoja vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja auttaa heitä vähentämään elektroniikkajätteen määrää sekä tekemään päätöksiä, jotka tukevat pitkän aikavälin kestävää kehitystä.

Yhteiset standardit ovat tarpeen

Liljestrand korostaa, että Chalmers-projektissa käsitellyt asiat ovat kansainvälisiä yhteiskunnallisia haasteita. Siksi on tärkeää, että kehitettävää jäljitettävyysjärjestelmää voidaan käyttää maailmanlaajuisesti. Jotta järjestelmä voisi toimia, tulee eri yritysten ja organisaatioiden voida sekä lisätä että hakea tietoja. Tämä edellyttää yhteistä standardia, jossa on päätetty se, mitä kaikkea järjestelmään listataan. Koska tiedot materiaaleista sekä säännökset muuttuvat jatkuvasti, järjestelmän on oltava päivitettävissä uusimman tiedon mukaisesti.

Ratkaisuksi on kehitetty seurantatunniste, jolla IT-laitteet merkitään. Tämä tunniste on liitetty tietokantaan, johon on tallennettu muun muassa materiaalitiedot. Tietokantaa pääsevät päivittämään valtuutetut henkilöt.

– Osana kehitystyötä on myös tarkoitus kehittää sovellus, jonka avulla käyttäjät pääsevät helposti lukemaan tietoja älypuhelimella tai laitevalmistajan järjestelmästä. Aiomme kehittää prototyypin ja testata sitä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, Liljestrand kertoo projektin jatkosta.

Tietoja hankkeesta: Standardi, tietokanta, tunnistetiedot ja ohjelmisto

Tietotekniikkalaitteiden kestävää tuotantoa, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistävä jäljitettävyysjärjestelmä koostuu yhteisestä tietojen jakamista koskevasta standardista ja seurantatunnisteesta (esimerkiksi QR-koodi, RFID-tunniste tai älykortti), jolla tuotteet on merkitty, sekä tietokannasta, johon päivitetään jatkuvasti tietoa valmistusmateriaaleista, tuotanto-olosuhteista, sertifioinneista, säädöksistä ja vastaavista. Tunniste yhdistää lukijan tietokantaan, jossa tiedot on saatavana esimerkiksi älypuhelimella tai tietokoneella.

Positiiviset vaikutukset pitkällä aikavälillä

Toiveena on, että hanke luo perustan täysimittaiselle jäljitettävyysjärjestelmälle, jota monet alan toimijat noudattaisivat muutaman vuoden kuluessa. Tällä odotetaan olevan useita myönteisiä vaikutuksia sekä uuden tuotannon kestävyyteen että laitteiden uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

– Jos tiedot ovat helposti saatavilla ja selkeitä, useammat sisäänostajat ja kuluttajat valitsevat ne tuotteet, jotka on valmistettu kestävällä tavalla. Samalla käytettyjen tuotteiden markkinat voivat kasvaa, ja entistä suurempi osa materiaaleista voi tulla paremmin kierrätetyksi. Tämä prosessin tehostuminen mahdollistuu, kun meillä on saatavilla tiedot tuotantovaiheesta kierrätykseen saakka, Liljestrand valaisee.

Lue lisää: Asiantuntijan vinkit: Näin teet vastuullisia it-hankintoja

22 elokuuta 2019

Uutisia, trendejä ja hauskoja faktoja

Tuotteet, liiketoimintamallit, tekniikka ja innovaatiot Tänne keräämme IT-maailman viimeisimmät uutiset.

18 helmikuuta 2020

Ota hyöty irti tekoälystä jo nyt

Kaikenkokoiset yritykset voivat hyötyä modernista tekoälyteknologiasta jo nyt. Se auttaa esimerkiksi resurssien paremmassa hyödyntämisessä ja palvelutarjonnan laajentamisessa. Tekoäly on kilpailuvaltti.

12 helmikuuta 2020

Hyperkeskittymiskyky ja supervoimat

Autismi voi olla supervoima, mutta siihen liittyy myös omat vaikeutensa. Tietoisuuden ja digitaalisten apuvälineiden ansiosta koulunkäyntiä voidaan mukauttaa ja helpottaa. Lue lisää siitä, millaiset lähestymistavat ja työkalut toimivat toimintarajoitteisten oppilaiden kohdalla.

21 tammikuuta 2020

Tasapainoa digitaaliseen arkeen

Stressin lisääntyminen yhteiskunnassa vieritetään usein digitalisaation syyksi. Mutta synnyttääkö tekniikka itsessään stressiä? Entä miten voi saavuttaa paremman digitaalisen tasapainon omassa arjessaan?

13 tammikuuta 2020

Dustinin tietoturva sai laatuleiman

Puolustusvoimien myöntämä yritysturvallisuustodistus osoittaa, että Dustinin käsissä myös luokiteltu tieto on turvassa tilanteessa kuin tilanteessa.

18 joulukuuta 2019

Näin tekoäly hyödyttää yritystäsi jo nyt

Tekoäly voi tuntua vaikeasti ymmärrettävältä ja abstraktilta asialta. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä muotisana, vaan tekoälystä on yritystoiminnassa aidosti hyötyä. Kokosimme neljä vinkkiä, joiden avulla pääset alkuun tekoälyn käytössä.

27 marraskuuta 2019