Infrastruktuuri

Tärkeitä kysymyksiä pilvipalveluista

Pilvipalveluja tarjoavia yrityksiä on paljon. Nämä kysymykset auttavat sinua kehittymään fiksummaksi ostajaksi.

Miten tietoturva on hoidettu?

Tietosuoja ja -turva ovat yrityksille erittäin tärkeitä asioita. Siksi pilvipalveluntarjoajalta on lupa edellyttää tarkkoja prosesseja tietojen suojaamisesta. Palveluntarjoajan on myös pystyttävä kuvailemaan tarkasti nämä prosessit asiakkaalle. Palveluntarjoajalla olisi suotavaa olla tietosuojasertifikaatti. Alan standardi on ISO 27000, joka käsittää muun muassa määräykset siitä, miten tietoturvajärjestelmät luodaan ja miten niitä kehitetään. Lisäksi pilvipalvelussa on oltava ympärivuorokautinen proaktiivinen valvonta.

Miten tietosuoja-asiat ja vastaavat on hoidettu?

EU:n uutta tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa keväällä 2018, ja se on aiheuttanut kaikkien kokoluokkien yrityksille monenlaista päänvaivaa. Tietosuoja-asetukseen liittyvät aiempaa tiukemmat vaatimukset EU-kansalaisten henkilötietojen käsittelystä. Siksi pilvipalveluja käytettäessä on varmistettava, että ne täyttävät asetuksen vaatimukset ja noudattavat esimerkiksi ISO 27018 -standardia.

Onko tukipalvelu käytettävissä?

Lähtökohdaksi kannattaa ottaa yrityksen tämänhetkinen tukipalvelun ja käytettävyyden tarve. Varmista, että palveluntarjoajan tukitoiminnot tarjoavat vähintään nämä tarpeet täyttävän palvelun muun muassa tarjoamalla suoran yhteyden sertifioituun teknikkoon. Lisäksi apua on oltava saatavissa omalla kielellä kohtuullisen ajan kuluessa.

Voiko pilvipalveluja vertailla?

Yhtä kaikille yrityksille sopivaa ratkaisua ei ole. Yrityksen on voitava saada räätälöity ratkaisu, joka tarjoaa yksityisen pilven, julkisen pilven ja/tai hybridipilven. Pyydä palveluntarjoajaa kertomaan pilvipalveluun saatavilla olevista lisäsovelluksista ja -toiminnoista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työkalut omien sovellusten kehittämiseen, verkkokaupparatkaisut, testiajot, liiketoimintatietoratkaisut, analysointityökalut, markkinointipalvelut ja tekoälysovellukset.

Mistä tiedän, mikä pilvipalvelu kannattaa valita?

Pilvipalvelun tarjoamia mahdollisuuksia voi hyödyntää monin tavoin. Jotta yritys voi selvittää, mikä vaihtoehdoista sille sopii parhaiten, tarpeet kannattaa kartoittaa. Yrityksessä tulee tarkastella kaikkea käsiteltävän tiedon arkaluonteisuudesta tarvittavaan tallennuskapasiteettiin. Lisäksi on pohdittava, kuinka paljon kehitystyötä yritys on itse valmis tekemään ja millaista yrityksen liiketoiminta on. Riippumatta siitä, minkä palvelun yritys valitsee, tarvitaan siihen todennäköisesti ajan mittaan muutoksia, olosuhteiden muuttuessa. Siksi on huolehdittava siitä, että palveluista on helppo keskustella palveluntarjoajan kanssa.

Vastaavaa luettavaa:

5 vinkkiä pilvipalveluiden hankintaan

24 huhtikuuta 2020

Aihealue