Kestävyys

Vastuullisesti ja kannattavasti

Dustinin uudelle yhteiskuntavastuupäällikölle Stephanie Forsblomille vastuullisuus tarkoittaa paitsi ympäristövastuuta, myös paljon muuta. Hän nostaa esille ihmisoikeudet, yritysetiikan ja moniarvoisuuden, sekä liiketoimintahyödyn – vastuullisuus kun nivoutuu aina myös kannattavuuteen.

Stephanie Forsblomin tehtävä yhteiskuntavastuupäällikkönä on yhtiössä uusi ja osa Dustinin panostusta kestävämmän IT-alan kehittämiseksi.

Miksi vastuullisuus ovat sinulle lähellä sydäntä?

– Olen aina ollut kiinnostunut ympäristöstä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Siksi minulle oli itsestään selvää keskittyä näihin osa-alueisiin, kun valitsin opintojani Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin kauppakorkeakoulussa. Ne ovat olleet minulle tärkeitä myös kohta kymmenvuotisen IT-urani aikana. Olen sitä mieltä, että menestyksen avain on intohimoinen suhtautuminen siihen, mitä tekee.

Mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa Dustinissa?

– Dustinin visiona on olla asiakkaiden ensisijainen valinta sekä asettaa standardit tehokkaalle IT:lle. Tämä visio määrittää myös yhteiskuntavastuutyömme suunnan. Toimimalla eettisesti ja vastuullisesti koko arvoketjussamme haluamme olla asiakkaillemme ensisijainen valinta. Haluamme myös tarjota asiakkaillemme energia- ja resurssitehokkaita tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.

Minkä osa-alueen haluat erityisesti nostaa esille?

– Vastuullisuus osana kannattavuutta on tärkein viestini. Menestyminen edellyttää yhteiskuntavastuun nivomista liiketoimintaan. Puhutaan paljon vastuun ottamisesta ja riskeistä. Yhteiskuntavastuussa on kuitenkin yhtä paljon kyse myös mahdollisuuksista.

Viisi painopistealuetta

Dustin pyrkii olemaan vastuullinen ja kestävä yritys kaikilla osa-alueilla. Syksyllä 2014 Dustinin johtoryhmä ja hallitus päättivät viidestä painopistealueesta.

  • Vastuulliset hankinnat ja vastuullinen resurssien käyttö
  • Pienempi ilmastovaikutus
  • Yritysetiikka ja korruption torjunta
  • Tasa-arvoisuus ja moniarvoisuus
  • Dustin on asettanut tavoitteeksi vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Stephanie Forsblom - Dustinin yhteiskunta­vastuupäällikkö

  • Ikä: 33
  • Ura: Yhteiskuntavastuupäällikkö Microsoftilla ja Nokialla
  • Harrastukset: Laskettelu, juoksu, ruoanlaitto ja taide.

27 syyskuuta 2016

Aihealue