Strategia ja johtajuus

Viisi keinoa lisätä työntekijöiden sitoutumista

Menestys edellyttää sitä, että työntekijät ovat sitoutuneita. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii toimenpiteitä.

Tavoitteet ovat tiedossa, kaikki ovat mukana ja ilma väreilee innostuksesta. Kuulostaako tämä kuin unelta? Onko todellisuus kaikkea muuta? Niin ei tarvitse olla. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tiimin innostuksen nostattaminen vaatii sitä, että jokaista tiimin jäsentä kohdellaan yksilönä.

– Työntekijöiden kanssa pitää puhua siitä, mikä heille on tärkeää ja mihin he tähtäävät, kertoo Alexander Holmberg. Holmberg pitää johtajuuskoulutuksia ja sparraa pomoja kehittymään paremmiksi johtajiksi.

Holmbergin näkemys on selvä: sitoutuminen alkaa sisältä, joten sieltä kannattaa myös lähteä liikkeelle.

– Jotta työntekijät sitoutuisivat, heille tulee luoda mielekäs ja luova ympäristö, jossa on selkeät rakenteet, hän aloittaa.

Koska eri ihmisille mielekkyys tarkoittaa eri asioita, on selvitettävä, mitä kukin työntekijä tarvitsee suoriutuakseen hyvin.

– Jos tavoitteena on saada tiimi pyrkimään tiettyyn tulokseen, johtajan pitää selvittää työntekijöiltään, mitä kukin heistä yksilönä tarvitsee innostuakseen tavoittelemaan yhteistä päämäärää. Motivaation pitää olla henkilökohtainen, Holmberg muistuttaa.

Selkeät rakenteet, jotka kuitenkin antavat luovuudelle tilaa, ovat digitaalisessa maailmassa entistäkin tärkeämpiä. Kun olosuhteet muuttuvat nopeasti, syntyy epävarmuutta siitä, mitä työntekijältä odotetaan ja miten työ pitäisi tehdä.

– Nykyään menestykseen vaaditaan uskallusta olla joustava ja mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Jos sitoutuminen puuttuu, tekemisestä tulee sielutonta.

Viisi tapaa lisätä työntekijöiden sitoutumista

Keskustele

Kaikki eivät innostu samoista asioista. Selvitä, mitä kukin työntekijä tarvitsee sitoutuakseen, ja toimi sen mukaisesti.

Ole paikalla

Sinun täytyy tietää, keitä työntekijäsi ovat. Heidän täytyy tietää, että olet paikalla heitä varten. Ilman läsnäoloa et pysty sitouttamaan ihmisiä.

Luo selkeät rakenteet

Varmista, että työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi. Selkeässä ja turvallisessa työympäristössä on mukava työskennellä, ja työntekijöiden on helpompi olla luovia, joustavia ja pitää hauskaa.

Lisää luottamusta

Johtajuus ei tarkoita ainoastaan vastuuta, vaan myös luottamusta. Luottamus ansaitaan. Oletko ansainnut työntekijöittesi luottamuksen? Jos et, miten toimit?

Ole selkeä

Selkeys on A ja O. Selvitä suuntaviivat ja pidä ne. Epäselvyys aiheuttaa sekaannuksia ja epävarmuutta, mikä vähentää työmotivaatiota.

Lue lisää:
Näin tulet paremmaksi esimieheksi – 5 vinkkiä
Parempia kokouksia, kiitos

7 toukokuuta 2019

Aihealue