Strategia ja johtajuus

Liity digimenestyjien joukkoon

Miten yritys pääsee neljännen teollisen vallankumouksen kelkkaan? Asiantuntija tunnistaa digimenestyjät ja antaa neuvoja, joilla pohjoismaiset yritykset voivat hioa toimintansa huippukuntoon.

Digitalisaation lähtölaukaus pamahti jo aikoja sitten, mutta valtaosa maailman teollisuusyrityksistä on vielä lähtökuopissa. Näin kertoo PwC:n konsulttiyhtiö Strategy:n Global Digital Operations Study – Digital Champions -raportti, jota varten tehtyyn kyselyyn vastasi 1 155 suurten ja keskisuurten yritysten johtajaa 26 maasta eri puolilta maailmaa.

Missä päin maailmaa digimenestyjät sijaitsevat?

Tämän hetken digimenestyjäyritykset sijaitsevat Aasian ja Tyynenmeren alueella.

– Digimenestyjät ovat pääasiassa aasialaisyrityksiä, sillä ne ovat suhteellisen nuoria. Niiden on ollut eurooppalais- ja yhdysvaltalaiskilpailijoitaan helpompaa ottaa käyttöön uutta tekniikkaa, joka takaa sujuvan viestinnän koko yhtiössä. Samaan aikaan monet vanhemmat yritykset kamppailevat edelleen sen kanssa, miten siirtyä vanhoista järjestelmistä uusiin, selittää Tobias Kihlén, Head of Operations Practice, PwC Ruotsi. Siksi menestyvät ja vakiintuneet pohjoismaiset yritykset ovat jääneet jälkeen digitalisaatiossa, hän toteaa.

Erityisesti se näkyy auto- ja teknologiateollisuudessa. Vaikka vain harvat pohjoismaiset yritykset voidaan tällä hetkellä lukea digimenestyjien huippuihin, Kihlén uskoo, että monet ovat kuitenkin matkalla sinne ja panostavat tulevaisuuteen.

Mistä digimenestyjän tunnistaa?

PwC:n raportti osoittaa, että digitalisaation pisimmälle viemään onnistuneet yritykset ovat niitä, jotka ovat saavuttaneet hyvän kypsyystason erityisesti neljällä osa-alueella:
teknologia, organisaatio ja kulttuuri, tuotanto ja logistiikka sekä asiakasratkaisut.

– Digimenestyjät ovat onnistuneet hallitsemaan näitä osa-alueita, Kihlén toteaa.

Hänen mukaansa tärkein digitalisaation menestykseen vaikuttava tekijä on oikeiden yhteistyökumppanien valinta toiminnan kehittämiseen.

– On toki Amazonin kaltaisia yrityksiä, jotka määrittävät toimintaympäristön ehdot itse, mutta useimpien yritysten on kyettävä valitsemaan toiminnalleen oikeat tekniset olosuhteet ja oikeat yhteistyökumppanit. Menestyjillä on ollut selkeä strategia uuden tekniikan arviointiin ja kyky arvioida toimivuutta jatkuvasti.

Laskelmat osoittavat, että ne yritykset, jotka nyt investoivat uuteen teknologiaan ja digitaalisiin järjestelmiin, pystyvät kasvattamaan voittoaan 15 prosentilla lähivuosina.

Menestystekijä: Uusi teknologia

Kihlén nostaa tekoälyn esimerkiksi uudesta tekniikasta, joka voi auttaa luomaan markkinahyötyä yritykselle, joka uskaltaa panostaa ainutlaatuisiin ratkaisuihin, kuten kuljetusten ja varastonhallinnan optimointiin.

– UPS on hyvä esimerkki tekoälyä kiinnostavalla tavalla hyödyntävästä yrityksestä. Heillä tekoälyä käytetään paketin kuljetuksessa sattuvien yllättävien tilanteiden hallintaan. UPS:llä on optimointijärjestelmä, joka auttaa hallitsemaan ikäviä yllätyksiä, kuten säätiloja ja liikenneonnettomuuksia, ja joka auttaa suunnittelemaan reitit uudelleen ajon aikana. Järjestelmä on pääasiassa kehitetty juuri UPS:n toimintaa varten.

Tekoälyn tulevaa merkitystä teollisuusyrityksille on vaikea ennustaa, mutta asiantuntijat uskovat, että siinä piilee valtavia mahdollisuuksia operatiivisen päätöksenteon tukijana.

Menestystekijä: Organisaatio ja kulttuuri

Kehitystä ei välttämättä haittaakaan tekniikka vaan se, että yrityksessä ei ole tekniikan hallintaan tarvittavaa oikeanlaista ihmistyövoimaa. Uusi tekniikka viitoittaa tietä kohti tulevaa, mutta eteenpäin päästäkseen yritys tarvitsee ihmisiä.

– World Economic Forumin raportissa esitettiin, että jotta keskivertotyöntekijä pystyy tekemään työnsä vuonna 2022, hän tarvitsee 101 päivää jatkokoulutusta. Oikeanlaisesta osaamisesta huolehtiminen on valtavan tärkeää yrityksille, Kihlén toteaa.

 Menestystekijä: Tuotanto ja logistiikka

Automatisaation myötä halvan työvoiman tarve siis vähenee. Kasvavat kuljetuskustannukset saavat yhä useammat yritykset siirtämään tuotannon lähemmäs loppuasiakkaita.

Neljäs teollinen vallankumous eli teollisuus 4.0 on käsite, joka kattaa tekniikat, jotka juuri nyt muuttavat tapojamme tuottaa tuotteita. Kihlén painottaa nykytilanteen kartoittamisen merkitystä digiloikkaa harkitseville pohjoismaisille yrityksille. Kannattaa tarkastella yrityksen tilaa ja työntekijöiden osaamista sekä tekniikoita, joita voitaisiin hyödyntää. Yritysten tulisi uskaltaa tunnistaa ainutlaatuisten ratkaisujen kehittämisessä piilevät mahdollisuudet. Vasta kun nämä kotiläksyt on tehty, yrityksen on mahdollista valita menestykseen johtava tie.

Menestystekijä: Asiakasratkaisut

Digimenestyjät luovat arvoa pitämällä asiakaskontakteja kehittämisen ja vaalimisen arvoisena asiana. Digimenestyjät vahvistavat jatkuvasti asiakassuhteitaan ja kehittävät tuotevalikoimaansa omien tai yhteistyökumppanien digitaalisten ratkaisujen avulla.

Uskalla kokeilla, uskalla yrittää uudelleen

Samalla on oltava valmis kokeilemaan jotakin muuta. Koska teknisen kehityksen tahti on niin nopea, on välttämätöntä uskaltaa kokeilla uutta tekniikkaa ja uskaltaa muuttaa suuntaa olosuhteiden muuttuessa.

Tässä parhaiten onnistuvilta löytyy tahtoa ja kykyä hyödyntää olemassa olevia mahdollisuuksia.

– Osataan tunnistaa mahdollisuudet mutta ymmärretään samalla, ettei kaikkea pystytä tekemään itse vaan tarvitaan yhteistyötä. Kihlén haluaa muistuttaa myös kyberturvallisuudesta yhteistyökuvioita suunniteltaessa.

Hän kuitenkin näkee digitaalisessa kehityksessä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia, ja kiehtovimpana hän pitää tekniseen kehitykseen liittyviä tuntemattomia mahdollisuuksia.

– Emme edes pysty kuvittelemaan tulevia käytännön sovelluksia. Esimerkiksi lohkoketjutekniikka oli pitkään melko tuntematon, mutta nyt siitä on tullut tärkeä kuluttajien luottamuksen parantamisessa. Tämä tekniikka muodostuukin ratkaisevaksi aikana, jona tuotteiden läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden merkitys kasvaa esimerkiksi elintarvike- ja vaateteollisuudessa.

Lue lisää:Diginoviisi vai digimenestyjä?