Kestävyys

Missä mennään? Yhteistyöllä tuloksiin

Jäljitettävyyssjärjestelmää kehitetään yhteistyössä 14:n alalla toimivan hankekumppanin kanssa. Mukana on toimijoita valmistajista jälleenmyyjiin ja kierrätyksestä vastaaviin.

Myös Dustin on projektissa mukana. Järjestelmää hahmotellaan kuluvan syksyn aikana.

Kristina Liljestrand

Kristina Liljestrand, Chalmers Industriteknik

– Olemme pitäneet kokouksia kaikkien osapuolten kanssa. Tarkoituksenamme on ollut konkretisoida se, mitä olemme kehittämässä ja miten saamme sen toteutettua. Tämä on varsin jännittävä. Kolmen painopistealueen – kestävän uudistuotannon, uudelleenkäytön ja materiaalien kierrätyksen – työryhmät pyrkivät nyt määrittelemään ratkaisun reunaehtoja. Meidän täytyy esimerkiksi selvittää se, mitä tietoja jaetaan kenenkin kanssa, mikä on ratkaisevan tärkeää tietoa ohjelmistokehittäjille, kertoo projektipäällikkö Kristina Liljestrand Chalmers Industriteknikistä.

Natalia Lopez Casco

Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist

Dustinin yritysvastuuasiantuntija Natalia Lopez Casco sanoo, että vastuullinen tuotanto on Dustinille erittäin tärkeää.

– Edistämällä rajallisten resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä me ja meidän asiakkaamme voimme tukea siirtymistä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Tuemme sellaisia liiketoimintamalleja, joissa uudet tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan alusta alkaen pidempää käyttöikää, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä silmällä pitäen.

– Kiertotalous vaatii sitä, että valmistajat ja käyttäjät jakavat tietoja sekä tuotteiden käytöstä että siitä, miten tuotteet voidaan kierrättää. Koska Dustin on sekä valmistaja että jälleenmyyjä, meillä on hyvä yleiskuva elektroniikkatuotteiden koko elinkaaresta. Osallistumalla Chalmersin hankkeeseen toivomme löytävämme uusia tapoja vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja auttaa heitä vähentämään elektroniikkajätteen määrää sekä tekemään päätöksiä, jotka tukevat pitkän aikavälin kestävää kehitystä, Casco kertoo. Liljestrand painottaa, että yhteistyö teollisuuspuolen kanssa on välttämätöntä, jotta koko arvoketju saadaan seurantaan ja jotta havaitaan, miten kunkin osan tulee toimia suhteessa toisiin.

– Koska meitä on mukana tässä projektissa niin monelta alalta, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus käsitellä asiaa kokonaisvaltaisesti. Dustin on avainroolissa, sillä se on yksi mukaan valituista tuottajista. Ilman tuottajia seurantajärjestelmän toteuttaminen olisi haastavaa, sillä he kirjaavat ylös suurimman osan järjestelmään tulevista tiedoista. Meidän tulee ymmärtää tuottajien prosesseja, jotta toiminta uudelleenkäytön ja materiaalien kierrättämisen osalta on ketjun loppupäässä tehokasta.

Mitä tietoja järjestelmään tulisi kirjata?

– Kirjattavat tiedot liittyvät pitkälti tuotteen materiaaleihin. Mitä eri aineita ja metalleja tuote sisältää? Kierrätyksen kannalta on olennaista tietää, mitä mahdollisesti vaarallisia ja tiettyä käsittelyä vaativia aineita tuotteessa voi olla. Mutta kyse ei ole vain näistä poistettavista aineista, vaan myös talteenotettavat aineet, kuten arvokkaat maametallit, on oltava tiedossa.

– Merkinnät tehdään myös sosiaalisen kestävyyden osalta, sillä merkinnöillä voidaan osoittaa, että tehtaissa ja tuotantolaitoksissa on ollut hyvät työolot. Näiden kysymysten parissa Dustin tekee jo paljon työtä, mutta tämän järjestelmän avulla tiedot ovat helpommin saatavilla, Liljestrand kertoo.

Mikä on Dustinin rooli tässä projektissa?

– Tarkastelemme yhdessä sitä, miten järjestelmä toimisi tiettyjen heidän tuotteidensa kohdalla. Tutkimme etenkin sitä, missä tietoja tarvitaan, ja sitä, miten jäljitettävyys toteutuu tietokoneiden, matkapuhelimien ja taulutelevisioiden osalta. Ne ovat tuotteita, joilla on korkea ympäristövaikutus, ja jotka sisältävät paljon metalleja ja arvokkaita aineita, jotka on syytä kierrättää asiaankuuluvalla tavalla. Lisäksi ne ovat pitkälti uudelleenkäytettäviksi sopivia tuotteita, ja sitä mahdollisuutta haluamme tuoda esiin, Liljestrand kertoo.

Hän muistuttaa, että ajatus tuotteiden ja raaka-aineiden kiertokulusta on sovitettavissa hyvin elektroniikkatuotteisiin, sillä tuotteiden käytön seurantaan käytetään jo laajalti digitaalista teknologiaa.

Lue lisää: Miten Dustin työstää kestävän kehityksen mukaista IT:tä?

18 helmikuuta 2020

Aihealue