Kestävyys

Näin otat kestävän kehityksen osaksi IT:tä

Pohjoismaiset yritykset ovat maailman kärkeä kestävässä kehityksessä, mutta IT on edelleen monen sokea piste. Näin otat IT:n huomioon vastuullisuusstrategiassa.

Tämän päivän lineaaritaloutta voi verrata rautatiehen – jonka pääteasema on ilmastokatastrofi. Lineaarisessa taloudessa ihmiskunta haalii luonnonvaroja, valmistaa tuotteita ja heittää ne sitten pois (englanniksi ”take-make-waste”). Ja kun tarvitsemme uusia tuotteita, kulutamme lisää luonnonvaroja.

Kiertotaloudessa materiaalien käyttö kulkee kehää piikkisuoran linjan sijaan. Siinä uusien tuotteiden valmistukseen tarvittavia materiaaleja otetaan sieltä missä niitä on jo valmiiksi. Fantastinen idea – mutta kuinka se toimii käytännössä?

Circularity Gap Reporting Initiativen mukaan ihmiskunnan materiaalinkäyttö on noussut 55 miljardista tonnista 100 miljardiin tonniin yksin 2000-luvulla. Alle 9 prosenttia käytetystä materiaalista palaa kiertoon. Loppu päätyy kaatopaikalle tai pöydänlaatikoihin. Vuosina 2015–2021 käytimme 70 prosenttia enemmän neitseellistä materiaalia kuin mitä maapallon kantokyky edellyttäisi.

Materiaalit menettävät ominaisuuksiaan joka kerta kun ne kierrätetään.

Rebecka Carlsson, kestävyysasiantuntija.

Mitä kiertotalous vaatii?

Ehkä mietit: Entä kaikki meidän kestävyys- ja kierrätyshankkeemme sitten? Eikö niillä käännetä kehityskulkua? Ei oikeastaan. Tarvitaan lisää tekoja. Kestävyysasiantuntija Rebecka Carlsson muistuttaa kirjassaan ”Exponentiell klimatomställning” (Eksponentiaalinen ilmastonmuutokseen sopeutuminen), että kierrätys, ”recycling”, on tänä päivänä pikemminkin ”downcyclingiä” eli materiaalin arvon vähenemistä kierrätyksessä.

– Materiaalit menettävät ominaisuuksiaan joka kerta kun ne kierrätetään. Eikä kaikki energia ole uusiutuvaa. Ennen kuin nämä asiat on korjattu, emme halua kierrättää tavaroita ja materiaaleja niin paljon kuin mahdollista. Toistaiseksi housuparin korjaamisella on pienempi vaikutus ympäristöön kuin sillä, että housujen kuidut kierrätetään ja niistä tuotetaan kuitua uusien housujen tarpeiksi.

Jotta kiertotalous olisi aidosti mahdollista, Carlssonin mukaan seuraavia asioita on parannettava:

  1. optimointi (tuotetaan niin vähän uusia tuotteita kuin mahdollista)
  2. jakaminen (tuotetta käyttää enemmän kuin yksi ihminen)
  3. korjaaminen (tuotteiden eliniän pidentäminen)
  4. uudelleenkäyttö ja ensimmäisenä jotta tämä kaikki on mahdollista:
  5. kierrätys.

Hyvät aikeet, heikot toimintatavat

Kiertotaloudessa on kyse paljon muustakin kuin housuista. Siihen kuuluu kaikki rakennuksista ja ajoneuvoista IT-laitteistoon. Tilastot osoittavat, että erityisesti IT on jälkijunassa vastuullisuustyössä. Teknologian luvataan ratkaisevan ilmastohaasteet, mutta samalla IT aiheuttaa suuria hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi datakeskukset muodostivat lähes prosentin koko maailman energiantarpeesta vuonna 2019.

Monilla yrityksillä on hyvät aikeet mutta heikot toimintatavat. Lisäksi voi olla vaikea tietää mistä kannattaisi aloittaa; alle puolet maailman toimitusjohtajista (46 prosenttia) tietää, millaisia ilmastovaikutuksia yrityksen IT:llä on.*

Sandra Klackenborn

Etsi toimittaja, johon voit luottaa ja jonka kanssa voit käydä suoraa ja rehellistä keskustelua

Sandra Klackenborn, Dustinin vastuullisuuspäällikkö

Laitteiston kolme elämänvaihetta

Dustinin vastuullisuuspäällikkö Sandra Klackenborn kertoo, että IT:n ottaminen osaksi vastuullisuusstrategiaa vaatii asiaan paneutumista monelta eri kantilta.

– Laitteita voidaan tarkastella kolmessa elinkaaren vaiheessa: tuotannossa, käytössä ja kierrätyksessä.

Ensimmäisessä vaiheessa Dustin varmistaa, että sen toimittajat yltävät niille asetettuihin korkeisiin ympäristövaikutuksia, ihmisoikeuksia, työympäristöjä ja työehtoja koskeviin vaatimuksiin. Laitteen käyttövaiheessa taas tulisi ottaa huomioon niin talous kuin ympäristö.

– Asiakas voi vaikuttaa etenkin kahteen asiaan: sähkönkulutukseen ja siihen, että tuotetta huolletaan ja korjataan. Me Dustinilla tähtäämme asettamaan tälle vaatimukset sekä kertomaan asiakkaille, millainen ympäristösertifikaatti tuotteella on.

Klackenbornin mukaan yleinen virhe on, että tuotteen koko elinkaaren kokonaiskustannuksia ei oteta huomioon.

– Niihin sisällytän myös sen, kuinka kauan tuotetta käytetään ja voidaanko sitä korjata. Lisäksi otan huomioon sähkönkulutuksen ja kuinka paljon päästöjä tuotannosta aiheutuu.

Aseta vaatimuksia toimittajille

Toinen yleinen virhe on, että yritykset eivät käy keskustelua IT-toimittajiensa kanssa.

– Etsi toimittaja, johon voit luottaa ja jonka kanssa voit käydä suoraa ja rehellistä keskustelua. Anna kumppanillesi mahdollisuus tarjota vastuullisempia tuotteita. Se onnistuu, kun viestit yrityksesi odotukset ja edellytykset selkeästi. Kuuntele sitten mitä toimittaja suosittelee, kysy lisää ja pyydä vastuullisempia vaihtoehtoja. Tämä keskustelu johtaa johonkin hyvään, Klackenborn sanoo.

– Äläkä unohda, että IT-ratkaisuissa ei ole kyse vain yhdestä tuotteesta vaan palvelusta, joka ratkaisee organisaation IT-tarpeet.

Asiantuntijan 3 parasta ilmastovinkkiä

Haluatko vähentää IT:n ilmastokuormaa mutta et tiedä mistä aloittaa? Dustinin vastuullisuuspäällikkö Sandra Klackenborn vinkkaa kolme yksinkertaista mutta vaikuttavaa keinoa.

1. Hallitse energiankulutusta

Valitse uusiutuva energia ja energiatehokkaat laitteet.

– Markkinoilla on paljon ympäristömerkkejä, joista osaan sisältyy myös energiatehokkuus.

2. Luo toimiva hybridiympäristö

Hyödynnä tekniikkaa niin, että myös etäkokoukset sujuvat mallikkaasti.

– Hiilidioksidipäästöt pienenevät merkittävästi, kun työmatkoja vähennetään ja pidetään etäkokouksia.

3. Käytä uudelleen ja kierrätä

Käytä tuotteita niin pitkään kuin mahdollista.

– Valitse tuotteita, jotka voidaan tarvittaessa korjata. Päivitä ja suojaa. Kerää palautettavat tuotteet yhteen ja anna niille uusi elämä.

Lue lisää Takeback
*Capgemini Research Instituten kansainväkinen tutkimus vuodelta 2021, johon osallistui yli tuhat yritystä.

Klackenbornin mielestä yrityksen koko velvoittaa. Siksi Dustin onkin vastuullisuuden etujoukoissa kunnianhimoisine vastuullisuustavoitteineen. Vuoteen 2030 mennessä sen tavoitteena on ilmastoneutraalius, sataprosenttinen materiaalikierto ja sata toteutettua tekoa yhdenvertaisuuden edistämiseksi koko arvoketjussa.

Ilmastotekoja Takebackin avulla

Yksi tärkeimmistä linkeistä kiertotalouden ketjussa on käyttää aina mahdollisuuksien mukaan tuote uudelleen materiaalien kierrättämisen sijaan.

– Uudelleenkäyttö on aina ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin kierrättäminen, sanoo Robert Pap, Dustinin Private Label - ja Lifecycle Mangament Services -liiketoiminta-alueiden päällikkö.

Tästä syystä Dustin on juuri lanseerannut kaikkialla Pohjoismaissa Takeback-palvelun, jossa se auttaa asiakkaitaan keräämään pois heitettävät laitteet ja antaa sitten niille uuden elämän tai jos se ei ole enää mahdollista, kierrättää ne. Pap toivoo, että Takebackin avulla myös tietoisuus uudelleenkäytön mahdollisuuksista kasvaa.

– Uudelleenkäyttö on edelleen melko tuntematon käsite monissa yrityksissä. Asiakasyrityksillämme on massoittain laitteita, jotka voittaisin hyvin uudelleenkäyttää ja tätä kautta tehostaa kiertotaloutta yhteiskunnassamme. Kannustammekin asiakkaitamme lähettämään meille mieluummin liian paljon tuotteita kuin liian vähän.

Pitkällä aikavälillä tähtäin on vielä korkeammalla: kulutustapojen muuttamisessa.

Robert Pap

Uudelleenkäyttö on aina ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin kierrättäminen

Robert Pap, Dustinin Private Label - ja Lifecycle Mangament Services -liiketoiminta-alueiden päällikkö.

– Turvallinen Takeback-prosessi johtaa siihen, että tuotteet uskalletaan jättää käsiteltäväksi, millä on myös positiivisia ilmastovaikutuksia. Tulemme mahdollistamaan sen, että yhä useampi tuote käytetään uudelleen kerran tai kahdesti. Tätä kautta saamme myös ihmiset ymmärtämään, että on hyvä idea ostaa tuote, joka ei tulekaan suoraan tehtaasta.

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan muutosta sekä asenteisiin että toimintatapoihin, Rebecka Carlsson painottaa.

– Pelkkä tekninen kehitys ei automaattisesti ratkaise ongelmaa. Lopulta tekniikka on vain ihmisten työkalu. Kun eksponentiaalinen tekniikka yhdistetään eksponentiaalisiin toimintatapojen muutoksiin ja systeemitason muutokseen, ratkaisemme ongelmat – ja jopa nopeammin kuin uskoimmekaan.

Toisin sanoen meidän kaikkien pitää osallistua kehityskulun kääntämiseen – ja vaihe vaiheelta vääntää yhdessä suora raide täydelliseksi ympyräksi.

Henkilö, jolla on kannettava tietokone kynällä

Jos yritykselläsi on vakavasti otettava IT-toimittaja, sillä pitäisi olla myös paljon tietoa siitä, kuinka vastuullisuustyötä tehdään alihankkijoiden kanssa, millaisia haasteita toiminnassa on ja kuinka ostajan täytyy suhtautua niihin.

Sandra Klackenborn, Dustinin vastuullisuuspäällikkö

Näin otat IT:n osaksi ilmastostrategiaa

IT:n ilmastovaikutusten pienentäminen on laaja ja monimutkainen aihe. Siinä on otettava huomioon monia asioita ja näkökulmia, eikä siksi olekaan ihme, että monet yritykset arkailevat sen käynnistämisessä. Yli puolet maailman yritysjohtajista kertoo, että heillä ei ole riittävää osaamista IT:n ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Yhtä moni johtaja on huolissaan muutoksen kustannuksista.*

Dustinin vastuullisuuspäällikkö Sandra Klackenborn kertoo, että liikkeelle voi lähteä esimerkiksi yrityksen IT-vastaavien kouluttamisesta.

– Kun ymmärtää haasteet, on myös helpompi etsiä tietoa ratkaisuihin. Se puolestaan helpottaa odotusten asettamista hankinnoille. Tarjolla on paljon tietoa ja erilaisia koulutuksia, mutta aina voi kääntyä myös IT-kumppaninsa puoleen. Jos yritykselläsi on vakavasti otettava IT-toimittaja, sillä pitäisi olla myös paljon tietoa siitä, kuinka vastuullisuustyötä tehdään alihankkijoiden kanssa, millaisia haasteita toiminnassa on ja kuinka ostajan täytyy suhtautua niihin.

Klackenbornin mukaan on tärkeää tehdä kestävästä kehityksestä luonteva osa yrityksen toimintaa.

– Kestävyyden tulisi olla osa pakollisia koulutuksia. Sen tulisi olla osa kriteeristöä aina uusia tuotteita tai palveluita valitessa tai IT-ratkaisua suunnitellessa. On paljon asioita, joita voidaan mitata ja joiden avulla vastuullisuuden matkaa voidaan pilkkoa osiin. Voidaan esimerkiksi mitata energiankulutusta ja uudelleenkäytettäväksi tai kierrätykseen lähetettyjen laitteiden osuutta. Asioiden tekeminen näkyväksi inspiroi toimimaan..

Näin Takeback toimii

Dustinin Takeback-palvelu antaa IT-laitteillesi uuden elämän. Se on tarpeen, sillä Capgemini Research Instituten vuonna 2021 tekemästä tutkimuksesta selviää, että 89 prosenttia maailman yrityksistä kierrättää alle 10 prosenttia IT-laitteistostaan.

Dustinin Private Label - ja Lifecycle Management Services -liiketoiminta-alueiden päällikkö Robert Pap kertoo, miten prosessi etenee:

Takeback

  1. Ensimmäisenä tuomme asiakkaan tiloihin turvakaapit, joihin vanhat laitteet pakataan.
  2. Kun kaappi on täynnä, noudamme sen. Pohjoismaissa kaapit lähetetään Takeback-keskukseemme Växjöhön.
  3. Växjössä dokumentoimme ja rekisteröimme kaikki tuotteet. Sen jälkeen tuhoamme laitteiden tiedot. Tämä sisältää kovalevyjen pyyhkimisen Blancco-ohjelmistolla ja kaikkien merkintöjen poistamisen.
  4. Kovalevyt ja media, joita ei voi pyyhkiä, tuhotaan. Putsaamme myös laitteet ennen kuin ne ovat valmiita myytäviksi.
  5. Asiakas saa raportin tyhjennyksestä ja laitteiden käsittelystä. Siitä selviävät myös päästövaikutukset.
Lue lisää palvelusta

Palvelun käytöllä on myös taloudellinen ulottuvuus Dustinin asiakkaille.

– Meillä on joukko hyväksyttyjä kumppaniyrityksiä, jotka vuorostaan valmistelevat laitteet uusien asiakkaiden käyttöön. Yhdessä myyjien kanssa raportoimme yrityksille, mitkä tuotteet myytiin, ja jaamme näistä syntyneet voitot.

1 huhtikuuta 2022

Aihealue